بیوگرافی رییس پوهنتون

 

 اسم: لیلماkjh

تخلص: شریفی یما

سال تولد: 22 قوس 1344

رتبه علمی: پوهنوال

درجه تحصیل: ماستر

سکونت اصلی: لوگر

سکونت فعلی: کابل  

شماره های تماس: 0700395509، 0788953675، 0747811409

ادرس الکترونیکیlashyama25@gmail.com        

تجارب کاری

6سرطان 1399 – الی اکنون – رییس پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

1370-الی امروز عضو کادر علمی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

 1382- الی امروز عضو شورای علمی پوهنتون تعلیم و تربیه

1389-1393 عضو کادر علمی برنامه ماستری تعلیم و تربیه

1390-1392  عضو استرینک کمیته پروگرام ماستری تعلیم و تربیه

1390-1395 عضو کمیته تحقیق پوهنتون

1396-1399 عضو بورد تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی

1397-1399 عضو مرکز تضمین کیفیت پوهنتون

1362-1365 عضو علمی مجله علمی عرفان

تحصیلات

1378-1379 تحصیلات عالی ماستری تعلیم و تربیه

1366-1369- لیسانس زبان و ادبیات دری پوهنتون کابل

1349--1360- بکلوریا- لیسه عالی آمنه فدوی

آثار و مقالات علمی

 • تحلیل و تفسیر ده غزل بیدل (رح)
 • شعر غنایی و انواع آن
 • بررسی ادبیات تعلیمی از آغاز تا پایان قرن پنجم
 • بررسی میتود تدریس زبان دری در دورۀ ثانوی مکاتب شهر کابل
 • بررسی محتوایی ادبیات زنان زبان دری در دورۀ دوم نهضت نسوان (از1332-1357هـ.ش.)
 • دستور زبان دری بخش آوا شناسی و صرف
 • دستور زبان دری بخش نحو
 • ادبیات تعلیمی و ضرورت آن در جامعه
 • موقعیت کوشانیها در تاریخ فرهنگ و تمدن افغانستان
 • مطالعات زبانهای باستانی در پیوند با تقسیمات دوره های فرهنگ و تمدن افغانستان
 • تفسیری بر مقالۀ مقدمه یی بر مسالۀ فرهنگ در شاهنامه و اشاره هایی بر اندوه خیامی
 • تحلیل فرهنگی کتیبۀ رباطک
 • تحلیل محتوایی وهنری  دو غزل نواب محبت خان
 • نگاهی بر شعر علامه حبیبی و اشاره هایی بر دخت مشرق
 • نگاهی بر شعر علامه حبیبی و اشاره هایی بر دخت مشرق
 • نگاهی بر بنیانهای فرهنگ اسلامی در افغانستان
 • نگرشی بر مسایل تربیتی و روانی در شعر مولانا جلال الدین محمد بلخی
 • گزارش تحلیلی ورکشاپ دوروزۀ نحوۀ فعالیت و تثبیت موقعت انستیتوت کلانسالان
 • نقش مرکز تحقیقاتی آموزش کلانسالان در انکشاف جریان آموزش کلانسالان در افغانستان
 • چهرۀ زن در آیینۀ تاریخ افغانستان
 • نگاهی بر فرهنگ کلاسیک افغانستان
 • در حدود 50 مقالۀ علمی دیگر در پروگرام ماستری
 • بررسی محتوای ادبیات زنان در دورۀ دوم نهضت نسوان(1332-1357(
 • آزادی علمی در افغانستان: چالشها و راههای نهادینه شدن آن
 • بررسی مفهموم اشتقاق و ترکیب و مباحث وند در زبان دری، در مقایسه با برخی از زبانهای دیگر
 • نقش دستور زبان پانی نی، در دستور علمی
 • بررسی زبان در از نظر خاستگاه، پرورشگاه ووجه  تسمیه
 • دریافت عوامل ضعف املایی در شاگردان دورۀ ثانوی و راههای حل آن
 • روش نگارش مقاله علمی- تحقیقی
 • آواشناسی و صرف ( فونولوژی و مورفولوژی(
 • بررسی مفهموم اشتقاق و ترکیب و مباحث وند در زبان دری، در مقایسه با برخی از زبانهای دیگر
 • مطالعۀ جریانهای ادبی دری در سده های دوازده و سیزده خورشیدی
 • رنسانس ِافغانستان ِ قدیم  و چرایی وقوع آن در قرن نهم

کنفرانسهای علمی

 • نقش تفکر انتقادی در آموزش ادبیات
 • نقش تفکر انتقادی در تطبیق آگاهانه معیار ها ی ارتقای کیفیت
 • دستور زبان سانسکریت و افغانستان قدیم   
 • تفسیر معیار های یازده گانه تضمین کیفیت
 • نحوۀ بازدید از دفاتر تضمین کیفیت موسسات تحصیلات عالی
 • نقش تفکر انتقادی در تطبیق آگاهانه معیار ها ی ارتقای کیفیت
 • یشنهاد ایجاد رشته های جدید در تحصیلات عالی افغانستان
 • بحثی پیرامون نوام چامسکی و نظریه زایشی – گزارشی
 • فمینیزم در شعر بهار سعید
 • مطالعۀدستور های معاصر زبان دری، از نظر میتودو لوژی
 • زنان شاعر در عصر ویدی
 • چهرۀ زن در آیینۀ تاریخ افغانستان
 • آزادی علمی در افغانستان،چاشها و راههای نهادینه شدن آن