آمریت ارتباط و آگاهی عامه

 

معرفی مختصر آمریت ارتباط و آگاهی عامه  

آمریت ارتباط و آگاهی عامه که از سال ۱۳۹۰ به این طرف در پوهنتون تعلیم وتربیه کابل به منظور پخش و نشر معلومات مرتبط به پوهنتون به گونه دوامدار و شریک ساختن آن با استادان، کارمندان اداری، محصلان و سایر علاقه مندان ایجاد گردیده است، این آمریت تمام موضوعات علمی و اکادمیک پوهنتون تعلیم وتربیه کابل را در ویب سایت پوهنتون به نشر می سپارد تا از یکطرف تمام شهروندان از روند برنامه های علمی- تحقیقی پوهنتون آگاهی حاصل نمایند؛ از جانب دگر پل ارتباطی باشد با تمام نهاد های تحصیلی کشور در مرکز و ولایات و رسانه های صوتی و تصویری.

آمریت ارتباط و آگاهی عامه دارای تشکیل ذیل میباشد:

 • آمر ارتباط و آگاهی عامه .
 • مدیر عمومی جمع آوری اطلاعات
 • مدیر عمومی سمعی و بصری
 • مامور نشرات

اهداف عمومی آمریت ارتباط و آگاهی عامه

آمریت ارتباط و آگاهی عامه به منظور تامین ارتباط و هماهنگی بین نهاد های تحصیلی کشور و ارائه معلومات دقیق و مستند از جریان برنامه های علمی- تحقیقی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل ایجاد گردیده است.

اهداف اختصاصی آمریت ارتباط و آگاهی عامه

 1. تامین ارتباط و هماهنگی میان نهاد های تحصیلی کشور و وزارت تحصیلات عالی.
 2. نشر گزارشات، دست آورد ها و سایر موضوعات علمی- تحقیقی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل در فیسبوک ویب سایت پوهنتون به منظور آگاهی عامه
 3. تامین ارتباطات با رسانه ها به منظور پخش و نشر برنامه های علمی پوهنتون.
 4. تدویر محافل، مجالس و کنفرانس های مطبوعاتی در سطح پوهنتون.
 5. تامین ارتباط با  رسانه‌های صوتی و خبری، جهت پخش و نشر اخبار، اطلاعیه ها، ملاقات های مقام پوهنتون، ورکشاپ ها، مصاحبه های اختصاصی و جهت بازسازی و انکشافی پوهنتون.
 6. اقدام در زمینه پخش و نشر گزارشات، کنفرانس های مطبوعاتی از طریق وسایل اطلاعات جمعی.
 7. ترتیب و تنظیم کنفرانس ها، سیمینار ها، ورکشاپ ها و مصاحبه های اختصاصی مقام ریاست محترم پوهنتون جهت آگاهی عامه از دست آورد ها و فعالیت های صورت گرفته در پوهنتون.

 دست آورد های آمریت ارتباط و آگاهی عامه

 1. اخذ راپور و تصاویر از روند کنفرانس‌ها، محافل، مجالس، اخبار، اطلاعیه ها، ملاقات های مقام پوهنتون (226) برنامه طی سال 1400 و نشر  در صفحه رسمی فیسبوک و ویب سایت رسمی پوهنتون تعلیم و تربیه  کابل به منظور آگاهی عامه.
 2. مدیریت ویب سایت و فیسبوک پوهنتون و نشر گزارشات به منظور آگاهی عامه.
 3. جمع آوری و نشر به تعدادی (19) گزارش در ویب سایت پوهنتون تعلیم وتربیه کابل که اخیر سال 1400 از پوهنځیهای نه گانه و آمریت های بخش اداری مطالبه نموده بودیم.

 

پلان 1401 آمریت ارتباط و آگاهی عامه

 1. ایجاد ویترین های مشخص برای پوهنتون و پوهنځی های مربوطه به منظور نشر موضوعات مربوطه جهت آگاهی استادان ومحصلان.
 2. تامین ارتباط با وزارت محترم تحصیلات عالی به منظور حل مشکلات پوهنتون.
 3. تامین ارتباط و هماهنگی میان نهاد های تحصیلی مرتبط در سطح کشور به منظور ارتقای سطح تحقیق، تالیف و ترجمه تشریک مساعی در نهادینه سازی علم و علم آفرینی.
 4. ایجاد یک بروشور به منظور چاپ و نشر برنامه های علمی – تحقیقی و سایر دست آورد های پوهنتون.
 5. تهیه کتلاک در سطح آمریت ارتباط و آگاهی عامه و چاپ و نشر آن در سطح پوهنتون.
 6. پخش و نشر گزارشات، دست آورد ها و سایر فعالیت های علمی به لسان های ملی در ویب سایت و فیسبوک پوهنتون به منظور آگاهی عامه.