منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۰ - ۱۲:۲
Background image

اطلاعیه بست‌های کادری و منابع کادری پوهنتون تعلیم و تربیه کابل!

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای علمی به سویه داکتر، ماستر در دیپارتمنت‌ ذیل ضرورت دارد.

دیپارتمنت بیولوژی  (1) بست، بار اول، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور، ماستر.

تاریخ ثبت ‌نام: 15/11/1445 الی/15/12/1445 ه.ق

علاقه‌ مندان می‌توانند، کاپی تذکره با اصل ترانسکریپت، کاپی این اعلان از ویب ‌سایت پوهنتون در جریان تاریخ تعین شده گرفته، فورم ثبت‌نام و اسناد ضروری خویش را به . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۶ - ۱۶:۲۳
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای در دیپارتمنت‌های ذیل ضرورت دارد

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای علمی به سویه داکتر، ماستر و لیسانس در دیپارتمنت‌های ذیل ضرورت دارد.
پوهنځی روان‌شناسی:
1-دیپارتمنتِ روان‌شناسی عمومی، (3 . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۴ - ۱۱:۱۳

اطلاعیه بست‌های کادری پوهنتون تعلیم و تربیه کابل!

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای علمی به سویه داکتر و ماستر و لیسانس در دیپارتمنت‌های ذیل ضرورت دارد.

1-پوهنځی علوم تربیتی و مسلکی:

دیپارتمنتِ تعلیم و تربیه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۵:۲۱

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1444 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځي علوم علوم طبیعی، دیپارتمنت ریاضی، تعداد بست (1)  ذکور برای بار دوم، درجه تحصیل داکتر، ماستر

بناً اشخاصی که دارای درجه تحصیلی داکتر، ماستر و لیسانس باشند از تاریخ 1444/8/27 الی . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۸ - ۱۷:۳۲

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1444 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځي علوم اجتماعی، دیپارتمنت جغرافیه، تعداد بست (1)  ذکور برای بار دوم، درجه تحصیل داکتر، ماستر و لیسانس 

بناً اشخاصی که دارای درجه تحصیلی داکتر، ماستر و لیسانس باشند از تاریخ 1444/5 . . .

شنبه ۱۴۰۱/۲/۳ - ۱۱:۲۷

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1401ه.ش مطابق1443 ه.ق در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس طبقه اناث به کادر علمي جديد ضرورت دارد

اطلاعیه پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در رابطه به ۲۴ بست کادری دیپارتمنت های مختلف خویش را به اعلان گذاشته که قرار ذیل میباشد:

۱. پوهنځی زبان و ادبیات، دیپارتمنت دری،تعداد (۱) اناث برای . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۱۴:۶

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم طبیعی    
 دیپارتمنت:             فزیک                یک  بست 
برای بار :               دوم 

 متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/11/21الی1399/12/1 درخواستي . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳ - ۱۳:۴

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم طبیعی
 دیپارتمنت:             محیط زیست                   یک  بست 
برای بار           :    اول

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/10/5  الی  1399/10/25  درخواستي . . .

OpenShow all

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۰ - ۱۲:۲
Background image

اطلاعیه بست‌های کادری و منابع کادری پوهنتون تعلیم و تربیه کابل!

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای علمی به سویه داکتر، ماستر در دیپارتمنت‌ ذیل ضرورت دارد.

دیپارتمنت بیولوژی  (1) بست، بار اول، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور، . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۶ - ۱۶:۲۳
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای در دیپارتمنت‌های ذیل ضرورت دارد

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای علمی به سویه داکتر، ماستر و لیسانس در دیپارتمنت‌های ذیل ضرورت دارد.
پوهنځی روان‌شناسی:
1-دیپارتمنتِ روان‌شناسی عمومی، (3 . . .
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۲۸ - ۱۰:۴۴
Background image

اطلاعیه بست‌های کادری و منابع کادری پوهنتون تعلیم و تربیه کابل!

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای علمی به سویه داکتر، ماستر و لیسانس در دیپارتمنت‌های ذیل ضرورت دارد.

پوهنځی تربیت بدنی و علوم ورزشی:

1-دیپارتمنتِ مدیریت ورزشی، . . .