منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ - ۱۱:۵۵
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1444 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځي کمپیوتر ساینس  دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی، تعداد بست (1)  ذکور برای بار سوم، درجه تحصیل داکتر، ماستر و لیسانس

بناً اشخاصی که دارای درجه تحصیلی داکتر، ماستر و لیسانس باشند از تاریخ 1444/1/4  الی 1444/1/13 درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت پوهنتون، نمرات وکاپی تذکره تابعیت به پوهنتون تعلیم وتربیه کابل تسلیم نمایند.

پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۶ - ۱۰:۱۵
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1401 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

به اطلاع متقاضیان محترم (4) بست کادری در دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی کمپبوتر ساینس پوهنتون تعلیم و تربیه کابل رسانیده میشود. که بست های مذکور قشر ذکور (3) و قشر اناث (1) برای بار اول . . .

بسته شده Show all

شنبه ۱۴۰۱/۲/۳ - ۱۱:۲۷

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1401ه.ش مطابق1443 ه.ق در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس طبقه اناث به کادر علمي جديد ضرورت دارد

اطلاعیه پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در رابطه به ۲۴ بست کادری دیپارتمنت های مختلف خویش را به اعلان گذاشته که قرار ذیل میباشد:

۱. پوهنځی زبان و ادبیات، دیپارتمنت دری،تعداد (۱) اناث برای . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۱۴:۶

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم طبیعی    
 دیپارتمنت:             فزیک                یک  بست 
برای بار :               دوم 

 متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/11/21الی1399/12/1 درخواستي . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳ - ۱۳:۴

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم طبیعی
 دیپارتمنت:             محیط زیست                   یک  بست 
برای بار           :    اول

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/10/5  الی  1399/10/25 . . .

OpenShow all

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ - ۱۱:۵۵
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1444 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځي کمپیوتر ساینس  دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی، تعداد بست (1)  ذکور برای بار سوم، درجه تحصیل داکتر، ماستر و لیسانس

بناً اشخاصی که دارای درجه تحصیلی داکتر، ماستر و لیسانس باشند از . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۶ - ۱۰:۱۵
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1401 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

به اطلاع متقاضیان محترم (4) بست کادری در دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی کمپبوتر ساینس پوهنتون تعلیم و تربیه کابل رسانیده میشود. که بست های مذکور قشر ذکور (3) و قشر اناث (1) برای بار اول . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۲۷ - ۱۳:۴۰
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1401 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

به اطلاع متقاضیان محترم (۲۳) بست کادری در دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنځی علومو اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل رسانیده میشود. که بست های مذکور قشر ذکور (۱۲) و قشر اناث (۱۱) برای بار . . .