منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۸ - ۱۵:۶
Background image

اطلاعیه پوهنځی علوم اجتماعی

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در رابطه به (۱) بست کادری علمی پوهنځي علوم اجتماعی دیپارتمنت تاریخ خویش را به اعلان گذاشته که قرار ذیل میباشد

1. پوهنځي علوم اجتماعی دیپارتمنت تاریخ، تعداد بست (۱) یک ذکور برای بار دوم، ، درجه تحصیل داکتر، ماستر و لیسانس . 

بناً اشخاصی که دارای درجه تحصیلی داکتر، ماستر باشند از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۹  الی ۱۴۰۱/۳/۹درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۸ - ۱۴:۱۰
Background image

اطلاعیه پوهنځی علوم طبیعی

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در رابطه به (۱) بست کادری علمی پوهنځي علوم طبیعی دیپارتمنت کیمیا خویش را به اعلان گذاشته که قرار ذیل میباشد

1. پوهنځي علوم طبیعی دیپارتمنت کیمیا، تعداد بست (۱ . . .

بسته شده Show all

شنبه ۱۴۰۱/۲/۳ - ۱۱:۲۷

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1401ه.ش مطابق1443 ه.ق در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس طبقه اناث به کادر علمي جديد ضرورت دارد

اطلاعیه پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در رابطه به ۲۴ بست کادری دیپارتمنت های مختلف خویش را به اعلان گذاشته که قرار ذیل میباشد:

۱. پوهنځی زبان و ادبیات، دیپارتمنت دری،تعداد (۱) اناث برای . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۱۴:۶

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم طبیعی    
 دیپارتمنت:             فزیک                یک  بست 
برای بار :               دوم 

 متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/11/21الی1399/12/1 درخواستي . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳ - ۱۳:۴

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم طبیعی
 دیپارتمنت:             محیط زیست                   یک  بست 
برای بار           :    اول

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/10/5  الی  1399/10/25 . . .

OpenShow all

چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۸ - ۱۵:۶
Background image

اطلاعیه پوهنځی علوم اجتماعی

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در رابطه به (۱) بست کادری علمی پوهنځي علوم اجتماعی دیپارتمنت تاریخ خویش را به اعلان گذاشته که قرار ذیل میباشد

1. پوهنځي علوم اجتماعی دیپارتمنت تاریخ، تعداد . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۸ - ۱۴:۱۰
Background image

اطلاعیه پوهنځی علوم طبیعی

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در رابطه به (۱) بست کادری علمی پوهنځي علوم طبیعی دیپارتمنت کیمیا خویش را به اعلان گذاشته که قرار ذیل میباشد

1. پوهنځي علوم طبیعی دیپارتمنت کیمیا، تعداد بست (۱ . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۷ - ۱۲:۳
Background image

اطلاعیه پوهنځی کمپیوترساینس

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در رابطه به (۲) بست کادری علمی پوهنځي کمپیوتر ساینس د یپارتمنت های مختلف خویش را به اعلان گذاشته که قرار ذیل میباشد
1. پوهنځی کمپیوترساینس، دیپارتمنت تکنالوژي . . .