منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

شنبه ۱۴۰۲/۷/۸ - ۱۵:۳۹
Background image

اعلان دعوت به دواطلبی پروژه ترمیم تعمیر جمنازیوم پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم تعمیر جنازیوم پوهنتون تعلیم وتربیه کابل اشتراک و یک نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دیسک به طور سافت از آمریت تهیه و تدارکات ، پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته بعد از نشر اعلان الی مدت 21 روز تا ساعت 10:00 قبل از ظهر . . .

شنبه ۱۴۰۲/۷/۸ - ۱۵:۳۶
Background image

اعلان دعوت به دواطلبی پروژه اعمار سایه بان در پارکینگ وسایط پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار سایه بان در پارکینگ پوهنتون تعلیم وتربیه کابل اشتراک و یک نقل شرطنامه را در حافظه یا . . .

RecentShow all

شنبه ۱۴۰۲/۷/۸ - ۱۵:۳۹
Background image

اعلان دعوت به دواطلبی پروژه ترمیم تعمیر جمنازیوم پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم تعمیر جنازیوم پوهنتون تعلیم وتربیه کابل اشتراک و یک نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش . . .

شنبه ۱۴۰۲/۷/۸ - ۱۵:۳۶
Background image

اعلان دعوت به دواطلبی پروژه اعمار سایه بان در پارکینگ وسایط پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار سایه بان در پارکینگ پوهنتون تعلیم وتربیه کابل اشتراک و یک نقل شرطنامه را در حافظه یا . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۵:۳۲
Background image

اعلان دعوت به دواطلبی پروژه بازسازی و نوسازی میدان فوتبال و ساخت سرک دوش در اطراف میدان فوتبال پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

تاریخ:   28/06/1402   مطابق به: 04/03/1445

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی و نوسازی میدان فوتبال و ساخت سرک دوش . . .