کورس های ای دی اکس (edX)

معرفی شش شخصیت برجسته علمی و ادبی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای کورس های ای دی اکس (edX)

 

پورتال ایدیکس باز (OPEN EDX)

بالای لینک ذیل کلیک نماید.

پورتال ایدیکس باز:  https://open.edx.org

پوهنتون ننگرهار:

https://edge.edx.org/courses/course-v1:Nangarahr_University+Literature_0...

پورتال (SWAYAM) افغانستان

کتابخانه دیجیتالی ملی هند (NDLI)

وزارت تحصیلات عالی به تاریخ 15 مارچ 2019 تفاهمنامه را با وزارت انکشاف منابع بشری 

کشور دوست هند (MHRD) به امضا رسانیده است، که در نتیجه پوهنتون های افغانستان میتوانند

ازکورسهای آنلاین پلاتفارم ملی هند تحت نام (SWAYAM) و کتابخانه  دیجیتالی ملی هند (NDLI)

استفاده نمایند.

به لینک ذیل مراجعه نماید.

کتابخانه دیجیتالی ملی هند : http://www.nationallibrary.gov.in

مهارت‌های کاریابی (MSST)

بالای لینک ذیل کلیک نماید

https://msst.mohe.gov.af

لکچر نوت ویدیوی مضامین ریاضیات عالی توسط پوهاند مرزا محمد مرزا استاد پوهنتون پولی تخنیک کابل

ینک ویدیوی آموزشی مضامین ریاضیات عالی

https://www.youtube.com/watch?v=0MZhiRgpVYE&list=PLimQtzqXLEGVkxZ3b3I673...