بیوگرافی معاون امور محصلان

اسم                  : ذکیه

تخلص               : ظاهر شریفیان

بنت                  : میرخلیل الله

سال تولد           : 1350

رتبه علمی         : پوهندوی

درجه تحصیل     : ماستر

سکونت اصلی     : کابل

سکونت فعلی      : کابل  

شماره تماس      :  744988876-0093،   786031230-0093

ادرس الکترونیکی:   zakiazahersharifian@yahoo.com zakiasharifian66@gmail.com      

تجارب کاری :

2019 الی اکنون معاون امور محصلان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی.

2018-2019- معاون پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی.

2002- الی اکنون- عضو کادر علمی دیپارتمنت ریاضی.

2012 ا2011 عضو مؤسس کمیته تحقیق پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی.

2016 2012 مسوول کمیته تحقیقی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی.

2018- 2011 آمر دیپارتمنت ریاضی.

 

تحصیلات:

2008-2009- ماستر اولین دور ماستری رشته تعلیم و تربیه در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل

1987-1991- لیسانس رشته ریاضی و فزیک- انستیتوت پیداگوژی کابل

1984-1986- بکلوریا- لیسه عالی رابعه بلخی

 

آثار و مقالات علمی:

  • حل معادله دو مجهوله درجه یک و سیستم مقایسات توسط مقایسه عددی.
  • تيزس ماستری::بررسی شیوه های تدریس ریاضی در دوره ثانوی مکاتب شهر کابل.
  • مقاله علمی تحت عنوان (حل معادلات غیر معین درجه دوم دو مجهوله و درجه سوم سه مجهوله).
  • مقاله علمی تحت عنوان (دریافت حل معادلات خطی دیوفانتی با استفاده از تیوری مقایسه).
  • بررسی انالیز ترکیبی و کاربرد آن در ریاضیات و کمپیوتر.
  • دریافت چالش ها در تطبیق نصاب جدید ریاضی در دوره متوسط مکاتب شهر کابل.
  • سروی محصلان پوهنتون با استفاده از تیوری ست.