گالری رسانه

د افغانستان ښوونیزو او لوړو زده کړو پیاوړتیا ملي کنفرانس

کنفرانس ملی بهبود نهادهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان

پایان روز نخست کنفرانس ملی بهبود نهادهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان!

د افغانستان ښوونیزو او لوړو زده کړو پیاوړتیا ملي کنفرانس لومړۍ ورځ پای ته ورسېده!

د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون استادانو په هېواد کې د تحصیلي بنسټونو د علمي کادرونو د معاشاتو د لوړېدو هرکلی کړی دی، او د لوړو زده کړو وزارت له رهبري څخه یې منندویي کړې ده. نور راپور په ویډیو کې

ادامه برنامۀ نهال‌شانی از طرف پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیۀ کابل !

د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون طبیعي علومو پوهنځي له لوري د نیالګيو کېنولو لړۍ دوام!

کابل ښوونې او روزنې پوهنتون او د سهار ستوري پراختیايي مؤسسې ترمنځ د روغتیايي کلینیک پروژې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو

پروژه کلینیک صحی بین پوهنتون تعلیم و تربیه کابل و موسسهٔ انکشافی ستاره صبح تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد

سیستم مراسلات الکترونیکی در وزارت تحصیلات عالی، توسط دکتور عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی افتتاح شد.

پیام جلالتمآب دکتور عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی در رابطه به هفتم اسد روز بیرق ملی کشور

از هفتم اسد روز پرچم ملی کشور در وزارت تحصیلات عالی گرامیداشت به عمل آمد

د لوړو زده کړو وزیر نن په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې، چې په کابل پوهنتون کې جوړ شوی و، د هېواد په تحصیلي بنسټونو کې د کورونا ویروس د کمپاین پیلول او په دغو بنسټونو کې د حضوري درسونو د پیل په اړه معلومات وړاندې کړل.

وزیر تحصیلات عالی امروز طی یک کنفرانس مطبوعاتی که در پوهنتون کابل برگزار شد، در رابطه به آغاز کمپاین واکسین کرونا در نهاد های تحصیلی کشور و آغاز درس های حضوری در این نهاد ها معلومات ارایه کرد.

Outcome-based teaching and student-centered teaching workshops

Computer training program for students

Pagination