کورس های افغان ایکس (AfghanX)

کورس های افغان ایکس پوهنتون تعلیم و تربیه کابل:

کورس آموزش کمپیوتر و مایکروسافت افیس

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkVTd7VKyrqgatIfjtR0SJ_BpcWQr0dqu

-----------------------------------------------------------------------

کورس نظام اقتصادی اسلام

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkVTd7VKyrqh6MyxsKWTy8tOoz3wDxYov

-----------------------------------------------------------------------

کورس ادبیات جهان به زبان ترکی

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkVTd7VKyrqjbLwwAAw2v-65pwd0JyYaO

-----------------------------------------------------------------------

کورس تاریخ معاصر افغانستان

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkVTd7VKyrqiag7TjIh0kgMOjiBATDyy5

-----------------------------------------------------------------------

کورس فقه اسلامی

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkVTd7VKyrqgLKr_7oqaULwREWQWy8YiD

------------------------------------------------------------------------

کورس گرامر زبان انگلیسی

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkVTd7VKyrqgcFDacbJs3KT968tIR-etx

صفحه رسمی افغان ایکس:

 https://www.edx.org/school/afghanx

کلیپ های صوتی آموزشی الکترونیکی

Spoken Tutorial ‌ دربرگیرنده کلیپ های صوتی است که در راستا آموزش و تدریس نرم افزار های مجانی با کود باز Free and Open) Source Software)

توسط پوهنتون IIT‌ ممبی پروفیسور کنان مگرولیا طراحی گرددیده است مانند آموزش 

Linux, Scilab, LaTeX, PHP & MySQL, Java, C/C++, LibreOffice.

برای معرفی این برنامه به ویدیو پروفیسور کنان مگدولیا که طراح این نوع آموزش می باشد مراجعه نمایید:

https://www.youtube.com/results?search_query=spoken+tutorial+iit+bombay+...

محصلین عزیز میتوانید به سایت ذیل مراجعه نمایید و یا در یوتیوب کلیپ های بیشتر را جستجو نمایید.

https://spoken-tutorial.org

ویدیو ها

ویدیوی معرفی کورس های افغان ایکس

بالای لینک ذیل کلیک نماید

https://www.youtube.com/watch?v=NwxyO1v5Qrw&list=UUhWw3i3QrmtpqAH86pFFQD...

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل:

https://edge.edx.org/courses/course-v1:AfghanX+LHHP001+2019T1/about

پوهنتون شیخ زاید خوست:

https://www.edx.org/course/the-customs-and-traditions-of-afghanistan-pas...

پوهنتون هرات:

https://edge.edx.org/courses/course-v1:HeratUniversity+CMIH001X+2019_Sum...

پوهنتون بلخ:

https://edge.edx.org/courses/course-v1:BalkhUniversity+Rumi101x+2018x/about