پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1401 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

sreu_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۲۷ - ۱۳:۴۰
1223

Publish Date

Closing Date

به اطلاع متقاضیان محترم (۲۳) بست کادری در دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنځی علومو اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل رسانیده میشود. که بست های مذکور قشر ذکور (۱۲) و قشر اناث (۱۱) برای بار اول اعلان شده است، بناً اشخاص که به درجه تحصیلی داکتر و ماستر باشند از ۲۷/۴/۱۴۰۱ الی ۱۷/۵/۱۴۰۱ درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت پوهنتون، وکاپی تذکره تابعیت به پوهنتون تعلیم وتربیه کابل تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies