همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۷/۵ - ۱۱:۲۴
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1444 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځي روان شناسی  دیپارتمنت روان شناسی عمومی، تعداد بست (2)  ذکور برای بار ششم، درجه تحصیل داکتر، ماستر و لیسانس

بناً اشخاصی که دارای درجه تحصیلی داکتر، ماستر و لیسانس باشند از . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۴ - ۹:۱
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1444 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځي علوم تربیتی و مسلکی دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی، تعداد بست (1)  ذکور برای بار پنجم، درجه تحصیل داکتر، ماستر و لیسانس

بناً اشخاصی که دارای درجه تحصیلی داکتر، ماستر و لیسانس . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۴ - ۸:۵۷
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1444 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځي علوم طبیعی دیپارتمنت بیولوژی، تعداد بست (2)  ذکور برای بار دوم، درجه تحصیل داکتر، ماستر و لیسانس

بناً اشخاصی که دارای درجه تحصیلی داکتر، ماستر و لیسانس باشند از تاریخ 1444/2 . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۲ - ۸:۴۱
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1444 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځي کمپیوتر ساینس  دیپارتمنت سیستم های معلوماتی، تعداد بست (1)  اناث برای بار دوم، درجه تحصیل داکتر، ماستر و لیسانس .

بناً اشخاصی که دارای درجه تحصیلی داکتر، ماستر و لیسانس باشند از . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۲ - ۸:۳۱
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1444 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځي کمپیوتر ساینس  دیپارتمنت سیستم های معلوماتی، تعداد بست (1)  ذکور برای بار چهارم، درجه تحصیل داکتر، ماستر و لیسانس

بناً اشخاصی که دارای درجه تحصیلی داکتر، ماستر و لیسانس باشند . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۸ - ۱۳:۱۶
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1444 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در رابطه به (۲) بست کادری دیپارتمنت های مختلف خویش را به اعلان گذاشته که قرار ذیل میباشد:

1. پوهنځی علوم طبیعی د یپارتنمت بیولوژی، تعداد بست (۲) دو ذکور برای . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳ - ۱۶:۴۲
Background image

اطلاعیه بست های کادر علمی مضمون (ثقافت اسلامی)، بست های امامان و مبلغان در نهاد های تحصیلات عالی دولتی کشور

پوهنتون های کابل، تعلیم و تربیه، طبی، پولی تخنیک، پروان، البیرونی، بامیان، غزنی و هم چنان موسسات تحصیلات عالی پنجشیر و وردگ برای بست های کادری و بست های امامان و مبلغان خویش به داوطلبان . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۱ - ۱۵:۴۱
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1444 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځي علوم اسلامی  دیپارتمنت  فقه و عقیده ، تعداد بست (2) قشر ذکور برای بار اول، درجه تحصیل داکتر، ماستر و لیسانس .

بناً اشخاصی که دارای درجه تحصیلی داکتر، ماستر و لیسانس باشند از . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۱ - ۱۵:۳۵
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1444 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځي علوم اجتماعی  دیپارتمنت  جامعه شناسی ، تعداد بست (1) قشر ذکور برای بار اول، درجه تحصیل داکتر، ماستر و لیسانس .

بناً اشخاصی که دارای درجه تحصیلی داکتر، ماستر و لیسانس باشند از . . .

Pagination