اعلان کاریابی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل!

keu_admin
شنبه ۱۴۰۲/۶/۴ - ۱۰:۲
777

Publish Date

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به تعداد(2)بست خالی ذیل خویش را طریق رقابت آزاد برای قشر ذکور به اعلان سپرده است.

1- مدیر تکنیشن سخت افزار، بست(5)، تعداد بست(1)

2- معتمد جنسی، بست(7)، تعداد بست(1)

علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ 6/2/1445 برای شمولیت در بست‌های فوق اسنادهای تحصیلی خویش را به مدیریت استخدام، آمریت منابع بشری پوهنتون تعلیم و تربیه کابل تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies