پوهنځی کمپیوتر سانیس

 

گزارش پوهنځی کمپیوتر ساینس

 

معرفی پوهنځی کمپیوتر ساینس

پوهنځی کمپیوترساینس یکی از پوهنځی نه گانه پوهنتون تعلیم و تربیه کابل می باشد که ابتدا در سال 1383 در چوکات پوهنځی علوم طبیعی این پوهنتون به حیث دیپارتمنت کمپیوتر ساینس ایجاد گردید و در سال 1392 به پوهنځی کمپیوتر ساینس ارتقا نمود. درحال حاضر این پوهنځی دارای دو دیپارتمنت  (IT و IS) می باشد. اعضای کادرعلمی این پوهنځی در حال حاضر به 18 تن میرسد. این پوهنځی تا حال در حدود (1000) تن فارغ را در سیزده دور به جامعه تقدیم نموده است.

 

دیدگاه و ماموریت

 

اعضای کارد علمی و رهبری

ff

 

 

 

دست آوردهای رهبری پوهنځی

 • اصلاح و تعدیل نام پوهنځی و دیپارتمنت ها مطابق استندرهای جهان
 • تطبیق و پیاده سازی سیستم آنلاین امتحان در سطح پوهنتون
 • تطبیق و پیاده سازی سیستم حاضری الکترونیکی در سطح پوهنتون
 • تطبیق و پیاده سازی سیستم توزیع کارت شناسایی محصلان در سطح پوهنتون
 • پیاده سازی سیستم مدیریت آموزش مدرن (LMS) در سطح پوهنځی
 • برگزاری جلسه Orientation برای محصلان صنوف اول
 • ایجاد تیم DSC با حمایت کمپنی جهانی گوگل
 • برگزاری یک دور آموزشی برنامه نویسی کاتلین توسط گروپ DSC در سطح شهر کابل
 • ایجاد دیپارتمنت تعلیمات عالی علوم کمپیوتر
 • برنده شدن پنج پروژه تحقیقی از پروگرام HEDP وزارت تحصیلات عالی و نشر مقالات آن به ژورنال های بیرونی
 • ایجاد یک لابراتوار روباتیک جهت کارهای عملی محصلان در سطح پوهنځی
 • تهیه کریکولوم و سرفصل درسی جهت ایجاد دیپارتمنت تعلیمات علوم کمپیوتر
 • معرفی یک پروژه طبی تکنالوژیکی" سیستم تشخیص علائیم حیاتی مریضان از راه دور" جهت رقابت در سطح کشور
 • ایجاد دیپارتمنت تعلیمات علوم کمپیوتر از طریق وزارت تحصیلات عالی
 • بازنگری دیدگاه و رسالت پوهنځی و دیپارتمنت های مربوطه 
 • تهیه و تنظیم طرح Business Incubator به وزارت تحصیلات عالی و ریاست جمهوری
 • دست آوردهای محصلان پوهنځی کمپیوتر ساینس
 • طرح و پیاده سازی روبات هوشمند تعقیب خط
 • طرح و پیاده سازی روبات هوشمند تحقیقاتی
 • ایجاد سیستم امتحان آنلاین
 • ایجاد سیستم مدیریت هوتل و سالون عروسی
 • ایجاد سیستم مدیریت شفاخانه ها
 • ایجاد سیستم مدیریت جمنازیوم

پلان های آینده پوهنځی کمپیوتر ساینس

 1. ایجاد برنامه شبانه
 2. ایجاد برنامه ماستری کمپیوترساینس
 3. ایجاد مرکز تحقیق و توسعه در سکتور تکنالوژی معلوماتی
 4. ایجاد مرکز Software House در سطح شهر کابل
 5. طرح و تطبیق برنامه Business Incubator با حمایت رهبری پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی

مشکلات عمدمه و اساسی پوهنځی کمپیوترساینس

 1. نبود لابراتوارم مجهز ( لابراتوار تحخصصی)
 2. نبود انترنت برای محصلان
 3. قطع شدن برق در ایام تدریس ( مشکل جدی)
 4. کمبود کادرعلمی و اداری
 5. نداشتن لابرانت