بیوگرافی رییس پوهنحی تربیت بدنی

 خلص سوانح

اسم: محمد زبیر

تخلص: حبیبی

ولد: عبدالوکیل

ولدیت: حبیب الله                                                                                                                                                             

سال تولد: 1360 هـ ش

رتبه علمی موجوده: پوهندوی

درجه تحصیل: ماستر ( رشته تعلیم وتربیه )

حالت مدنی: متأهل

نمبرتذکره: 78012-1101-1399

سکونت اصلی: ولایت کابل

سکونت فعلی: کلوله پشته، ناحیه چهارم، کابل- افغانستان

شماره های تماس: 0788273855

ایمیل آدرس: zubairhabibi875@gmail.com

آموزش ها :

 • ارزیابی اصلاحی، ارزیابی سنتی، فعالیت های سنتی تدریسی و آموزشی، فعالیت های مشارکتی تدریسی و آموزشی، آموزش مبتنی به نتایج (OBE)، کمک های عاجل طبی، (ICDL)  پروگرام های استفاده از کمپیوتر، و....)سرتیفیکت).

مکافات :

 • وزارت محترم تحصیلات عالی(سپاسنامه)، ریاست پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل(تحسین نامه)، ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان(تحسین نامه)، پوهنتون تعلیم و تربیه کابل(تحسین نامه)، اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان(تقدیرنامه)، و....

آثار علمی:

 • بررسی  اهمیت ماساژ سپورتی.
 • دریافت راه های ترویج فرهنگ ورزش درمیان محصلان اناث پوهنتون تعلیم وتربیه کابل( تیزس ماستری).
 • دریافت میتود های موثر آموزشی در انکشاف آمادگی جسمانی محصلان پوهنحی.

مقالات:

 • بررسی تمرینات ورزشی قبل بعد از مسابقات، (1392)، مجله ی علمی- تحقیقی پیام معرفت.
 • بررسی تغذیه درست ورزشکاران قبل ازمسابقه، (1393)، مجله ی علمی- تحقیقی پیام معرفت.
 • بررسی فعالیت های بدنی وآماده گی جسمانی بزرگسالان، (1394)، مجله ی علمی- تحقیقی پیام معرفت.
 • دوپینگ و عوارض جانبی آن نزد ورزشکاران، (1394)، مجله ی علمی- تحقیقی پیام معرفت.
 • بررسی تاثیرحرکات منظم ورزشی درحفظ سلامتی افراد جامعه، (1397)، مجله ی علمی- تحقیقی پیام معرفت.
 • بررسی نقش ورزش در تحکیم روابط سیاسی جوامع و ملل، (1398)، مجله ی علمی- تحقیقی پیام معرفت.
 • A study on effective physical activity program and its characteristics, (2020).
 • بررسی اهمیت ماساژ ورزشی در حفظ آمادگی جسمانی ورزشکاران، (1401)، مجله ی علمی- تحقیقی پیام معرفت. تحت چاپ.

کنفرانس های علمی:

 • ماساژ و اهمیت آن در افزایش نتایج سپورتی، (1387).
 • رابطه ورزش با توریزم، (1394).
 • اهمیت تمرینات تربیت بدنی و ورزش درتعلیم و تربیه، (1394).
 • اثرات تمرینات جسمی بالای رشد ذهنی افراد، (1397).
 • اثر ورزش بالای طول عمر انسان، (1397).

تهیه کتب درسی :

 • ساختمان میدان های سپورتی، (1395).
 • تربیت بدنی درمؤسسات تحصیلات عالی، (1393).
 • ماساژ ورزشی(ممد درسی)، (1393).
 • اصول و مبانی تربیت بدنی (تحت کار).