پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای در دیپارتمنت‌های ذیل ضرورت دارد

keu_admin
پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۶ - ۱۶:۲۳
444

Publish Date

Closing Date

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای علمی به سویه داکتر، ماستر و لیسانس در دیپارتمنت‌های ذیل ضرورت دارد.
پوهنځی روان‌شناسی:
1-دیپارتمنتِ روان‌شناسی عمومی، (3)بست، بار سوم، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور، ماستر و لیسانس.
تاریخ ثبت‌نام: 14/10/1445 الی/24/10/1445 ه.ق
پوهنځی علوم اجتماعی:
1-دیپارتمنتِ تاریخ، (2)بست، بار اول و سوم، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور، ماستر و لیسانس.
تاریخ ثبت‌نام برای بست بار اول: 14/10/1445الی14/11/1445 ه.ق
تاریخ ثبت‌نام برای بست بار سوم: 14/10/1445الی24/10/1445 ه.ق
علاقه‌مندان می‌توانند، کاپی تذکره با اصل ترانسکریپت، کاپی این اعلان از ویب‌سایت پوهنتون در جریان تاریخ تعین شده گرفته، فورم ثبت‌نام و اسناد ضروری خویش را به آمریتِ انسجامِ استادان، معاونیتِ امور علمی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies