اطلاعیه بست کادری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه کابل!

keu_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۸/۱۶ - ۱۱:۲۵
4455

Publish Date

به اطلاع متقاضیان محترم (1) یک بستِ کادری دیپارتمنتِ ترکی، پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه کابل رسانیده می‌شود. که بستِ مذکور برای بار سوم از طریق رقابتِ آزاد برای قشر ذکور به اعلان گذاشته شده‌است، بناً اشخاص که دارندۀ درجه تحصیلی داکتر، ماستر و لیسانس باشند از تاریخ 20/4/1445 الی 30/4/1445 ه.ق درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت، کاپی اعلان از ویب‌سایت پوهنتون و کاپی تذکره تابعیت را به آمریت انسجامِ استادان پوهنتون تعلیم و تربیه کابل تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies