آمریت تکنالوژی معلوماتی

معرفی آمریت تکنالوژی معلوماتی

تاریخچه

آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال ۱۳۹۰ به همکاری استادان پوهنحی کمپیوترساینس در بست کادری آمریت تکنالوژی معلوماتی تاسیس گردید  و در سال ۱۳۹۷ در چهارچوب اداری بست مستقل آمریت تحت اثر معاونیت امور  مالی و اداری  به وجود آمده. که به منظور ارایه خدمات انترنتی و بلند بردن سطح تکنالوژی مطابق به تکنالوژی روز و نیازهای جامعه تشکیل شده آمریت مذکور در چهارچوب یک بست آمریت دو بست مدیریت های عمومی و دو بست مدیریت فعالیت می نماید.

اهداف

هدف و تلاش  آمریت  تکنالوژی معلوماتی زمینه سازی برای گسترش دسترسی سراسری به خدمات تکنالوژی معلوماتی، زیر بناسازی سیستم های معلوماتی و توسعه تکنالوژی  معلوماتی ، ایجاد کنفرانس ها به سطح ملی و بین المللی، و دیجیل سازی امور رسمی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل با ایجاد و فراهم آوری تسهیلات و ضروریات لازم تکنالوژی معلوماتی در مطابقت به استندرد های قرن 21 برای پوهنتون تعلیم و تربیه کابل میباشد.

فراهم ساختن فرصت ها و زمینه سازی با ارایه خدمات:

 1. فراهم ساختن تجهیزات فعال تکنالوژی معلوماتی برای ادارت پوهنتون مانند نرم افزارها و سخت افزارهای دارای مجوز، پرنترها، ماشین فوتوکاپی ، تونر/ کارتریج و سایر وسایل مورد نیاز.
 2.  زمینه سازی برای گسترش دسترسی سراسری به خدمات تکنالوژی معلوماتی در سطح پوهنتون
 3. فراهم نمودن زمینه آموزش غیر حضوری برای محصلان  آموزش از راه دور بدون اینکه محصلان به طور منظم و رو در رو با یک استاد در صنف حضور داشته باشد.
 4. ارایه و تجهیز ادارات با وسایل مناسب سمعی و بصری برای حمایت از تدریس و یادگیری به کمک تکنالوژی معلوماتی.
 5. ایجاد شبکه  تلیفون های داخلی شبکهVOIP در سرتاسر پوهنتون به منظور ایجاد ارتباطات میان ادارات و نصب تلیفون ها برای تمامی ادارات و کیبل کشی انترنت و تلیفون برای ادارات مورد نیاز.
 6. ارایه خدمات انترنت و تکنالوژی معلوماتی برای استادان ، کارمندان و محصلان پوهنتون
 7. ارایه خدمات تخنیکی نرم افزار و سخت افزار برای استادان ، کارمندان و محصلان پوهنتون.
 8. مدیریت و نظارت از فعال بودن و فراهم ساختن تجهیزات فعال تکنالوژی معلوماتی نرم افزار و سخت افزار برای لابراتوارها و کتابخانه های پوهنتون.
 9. تدویر برنامه های آموزشی، ورکشاپ ها و ویدیو کنفرانس ملی و بین المللی.

فعالیت ها

آمریت تکنالوژی معلوماتی جهت رسیدن به هدف و مقصد عمده این آمریت طی سالیان متمادی تلاش ورزیده تا خدماتی را در بخش مختلف طور ذیل مورد اجرآ قرار دهد.

تکنالوژی معلوماتي:

 1. ایجاد شبکه VOIP در سرتاسر پوهنتون به منظور ایجاد ارتباطات میان ادارات.
 2. نصب تلیفون هایVOIP داخلی شبکه برای تمامی ادارات و کیبل کشی برای ادارات مورد نیاز.
 3. ایجاد شبکه وایرلیس(Wireless) در سرتاسر پوهنتون به منظور ارایه خدمات و انترنت برای کارمندان محصلان و   اساتید پوهنتون.
 4. افزایش انترنت در سرتاسر پوهنتون به منظور ارایه خدمات انترنتی بهتر برای استادان ، کارمندان و محصلان           پوهنتون.
 5. فراهم ساختن تجهیزات فعال تکنالوژی معلوماتی نرم افزار و سخت افزار برای لابراتوارهای، آی سی تی سنتر          پوهنتون، لابراتورکمپیوترساینس، Cisco Lab، لابراتوارکتابخانه عمومی پوهنتون و لابراتوارهای کتابخانه های       پوهنحی ها.
 6. حل مشکلات تخنیکی و ارایه خدمات تکنیشن برای پرسونل پوهنتون مانند نصب نرم افزارها و حل مشکلات سخت  افزارهای دارای مجوز، نصب و حل مشکلات پرنترها، ماشین فوتوکاپی ، تونر/ کارتریج و ارایه خدمات تخنیکی برای  سایر وسایل مورد نیاز
 7. فعال نگهداشتن خدمات انترنت و وسایل تخنیکی مورد نیاز پرسونل ادارات پوهنتون به شکل دوامدار.

دیجیل سازی ادارات پوهنتون با استفاده از سیستم های مدیریت معلومات پوهنتون

 1. نظارت و تطبیق سیستم معلوماتی HEMIS در پوهنتون و حل مشکلات تخنیکی مدیران تدریسی،مدیران اجرآیه  پوهنحی ها، آمریت محصلان و آمریت استادان و شریک ساختن مشکلات سیستم معلوماتی HEMIS با وزارت محترم تحصیلات عالی
 2. توسعه و تطبیق پلان و پالیسی های وزارت محترم تحصیلات عالی در سیستم معلوماتی HEMIS
 3. تکمیل پروسه ثبت نام جدیدالشمولان در سیستم معلوماتی  HEMIS، طی مراحل فورمه جات محصلان از
 4. سیستم  مذکور، اجرآ تاجیلی ، منفکی ، تبدیلی ، ثبت کریکلم ها، اضافه نمودن صنوف ، ایجاد گروه ها از سال تحصیلی1397 الی 1400 در سیستم معلوماتی HEMIS.
 5. ایجاد سیستم و توزیع ایمیل های رسمی برای سطح رهبری و استادان پوهنتون، تغییر ایمیل های رسمی با دومین  جدید برای استادان و ادارات مربوطه،
 6. تطبیق پلان و پالیسی ریاست پوهنتون جهت پیشرفت و توسعه ویب سایت(Website) پوهنتون.
 7.  ایجاد دیتابیس ثبت سوانح  برای منابع بشری  HR و توزیع کارت های هویت الکترونیکی برای استادان ، کارمندان و کارکنان خدماتی پوهنتون از سیستم مذکور.
 8. نظارت و تطبیق سیستم معلوماتی HEMIS در پوهنتون و حل مشکلات تخنیکی مدیران تدریسی ،مدیران اجرآیه  پوهنحی ها، آمریت محصلان و آمریت استادان و شریک ساختن مشکلات سیستم معلوماتی HEMIS با وزارت     محترم تحصیلات عالی
 9. توسعه و تطبیق پلان و پالیسی های وزارت محترم تحصیلات عالی در سیستم معلوماتی HEMIS
 10. ترتیب، داونلود و چاپ کارت هویت محصلان از صنف اول الی صنف چهار محصلان برحال سال 1397 الی 1400   از سیستم معلوماتی HEMIS

تدویر برنامه های آموزشی و ورکشاپ ها

 1. تدویر ورکشاپ ها  در بخش های ،  پلات فارم آموزشی افغان ایکس و ایدکس برای استادان این پوهنتون و سایر پوهنتون های ولایتی به گونه های مکرر. ورکشاپ آموزشی OBE-SCL  یا مبتنی بر نتایج و شاگرد محوری برای  استادان. تدویر ورکشاپ آموزشی کمپیوتر برای کارمندان اداری پوهنتون.
 2.  تدویر ورکشاپ آموزشی HEMIS  برای  آمریت محصلان، آمریت استادان، مدیران تدریسی و مدیران اجراییه پوهنحی ها به منظور تطبیق هرچه بهتر سیستم مذکور در سطح پوهنتون.  
 3. تدویر ورکشاپ آموزشی مهارت های ICT برای استادان پوهنتون.  
 4. تدویر ورکشاپ پلانگزاری و مدیریت پروژه برای استادان و کارمندان در مرکز ICT تدویر ورکشاپ آموزشی Android Study Jams  برای محصلان کمپیوتر ساینس.

برگزاری امتحانات آنلاین

          اخذ امتحانات انلاین انگلیسی شمولیت در بست کادری: برای دیپارتمنت های ریاضی ، فزیک ، جغرافیه ،تاریخ ، زبان و ادبیات فارسی دری ، تکنالوژی معلوماتی و سایر دیپارتمنت های پوهنتون تعلیم و تربیه کابل. برای دیپارتمنت های پوهنتون لوگر ، برای دیپارتمنت های پوهنتون میدان وردگ ، برای دیپارتمنت های پوهنتون جوزجان وغیره.

برگزاری ویدیو کنفرانس ها

        ویدیو کنفرانسها و کنفرانسهای انلاین، تدویر ویدیوکنفرانس با رهبری دولت وقت پیرامون صلح در کشور، تدویر ویدیو کنفرانس با وزارت تحصیلات عالی پیرامون ارایه مقالات علمی استادان در مورد صلح و اهمیت آن در کشور.، تدویر ویدیو کنفرانس رهبری پوهنتون با رهبری وزارت تحصیلات عالی و سایر پوهنتون ها، تدویر ویدیو کنفرانس آموزشی افغان اکس و ایدکس با پوهنتون IIT Bombay و ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت محترم تحصلات عالی، تدویر ویدیو کنفرانس آموزشی Sci-LAB با پوهنتون IIT Bombay برای اساتید دیپارتمنت ریاضی و کمپیوتر ساینس این پوهنتون ، تدویر ویدیو کنفرانس رهنمودی با پوهنتون  IIT    Bombay پیرامون پخش و نشر کورس های آموزشی در پلات فارم افغان اکس و ایدکس ، تهیه و انکشاف مطالب دیجیتالی و تبدیل تمام مواد آموزشی به فارمتهای دیجیتالی به شمول مواد سمعی و بصری کمک با استفاده از ستدیو آمریت تکنالوژی معلوماتی.

دست آوردها :

آمریت تکنالوژی معلوماتی بین سالهای (1395 - 1400) با تطبیق پلان های از قبل طرح شده و برنامه های جامع و سودمند در راستای زیربنا سازی تکنالوژی معلوماتی به دست آوردهای قابل توجه نایل گردیده است که موارد عمده آن قرار ذیل است.

 1. اتصال یک باب ساختمان 100 اتاقه با شبکه انترنتی پوهنتون به منظور ارایه خدمات انترنت برای استادان، کارمندان و محصلان پوهنتون.
 2. ایجاد سیستم و توزیع ایمیل های رسمی برای سطح رهبری و استادان پوهنتون.
 3. تطبیق پلات فارم آموزشی افغان ایکس و ایدکس برای استادان این پوهنتون و سایر پوهنتون های ولایتی به گونه های مکرر.
 4. زمینه سازی تخنیکی تدویر ورکشاپ آموزشی OBE-SCL  یا مبتنی بر نتایج و شاگرد محوری برای استادان.
 5. ایجاد گزینه ها در ویب سایت جدید غرض پخش و نشر مطالب و محتویات در سایت رسمی پوهنتون.
 6. نظارت و همکاری در ایجاد سیستم معلوماتی آمریت تهیه و تداکارت.
 7. تحلیل و عیارسازی سیستم های امنیتی شبکه برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی و سایبری توسط دیوارهای آتشی، PFsense وMicro tike.
 8. ایجاد دیتابیس ثبت سوانح  برای منابع بشری  HR و توزیع کارت های هویت الکترونیکی برای استادان ، کارمندان و کارکنان خدماتی پوهنتون از سیستم مذکور. 
 9. ایجاد دیتابیس جهت دیزاین و داونلود چاپ کارت الکترونیکی هویت محصلان مطابق فارمت سیستم معلوماتی HEMIS  به انعده محصلان که نام و مشخصات شان در سیستم معلوماتی HEMIS موجود نیست.
 10. تطبیق و تکمیل  پالیسی های چهار سال گذشته ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ وزارت محترم تحصیلات عالی در سیستم معلوماتی HEMIS که طی سال های گذشته به نسبت کمبود پرسونل و افراد مسلکی در بخش سیستم های معلوماتی از تطبیق باز مانده بود.
 11. ترتیب، داونلود و چاپ کارت هویت محصلان از صنف اول الی صنف چهار محصلان برحال سال 1397 الی 1400  از سیستم معلوماتی.

پلان آینده :

 1. ایجاد شبکه ، نصب و نظارت کمره های امنیتی ( Indoor& Outdoor Security Cameras) در سطح پوهنتون.
 2. به راه اندازی سیستم های  خدماتی DHCP, File Server, ,Domain controller و غیره سیستم ها برای شبکه پوهنتون.
 3. فراهم ساختن زمینه آموزش الکترونیکی  آموزش از طریق رسانه های الکترونیکی  ، کمپیوتر، موبایل، تبلیت طور معمول، با استفاده از اینترنت و رسانه ها از راه دور.
 4. فراهم نمودن زمینه آموزش غیر حضوری برای محصلان  آموزش از راه دور بدون اینکه محصلان به طور منظم و رو در رو با یک استاد در صنف حضور داشته باشد.
 5. فراهم سازی زمینه کارآموزی یا Internship دربخش شبکه سازی و Software development برای محصلان رشته تکنالوژی معلوماتی این نهاد تحصیلی .
 6. ایجاد  سیستم های معلوماتی برای آمریت تهیه تدارکات ، سیستم معلوماتی کتابخانه پوهنتون ، سیستم ثبت اسناد و املاک آرشیف ، سیستم معلوماتی منابع بشری و مدیریت سوانح و مدارک ،دیتابیس و بانک اطلاعات معاونیت محصلان، دیتابیس های کوچک آمار احصایه برای پوهنحی ها ، دیتابیس عمومی احصائیویی پوهنتون که  معلومات آماری مربوط به استادان ، کارمندان ، محصلان ، و سایر ارقام مرتبط به تعلیم و تربیه را ذخیره، تجزیه و تحلیل مینماید ، این سیستم ها همچنان شامل پروسه ها و روشهای مربوط به استفاده از دیتابیس های احصائیوی میباشد که   هدف آن ارائه پلان های تحصیلی مبتنی بر شواهد میباشد.
 7. توسعه و تطبیق پلان و پالیسی های وزارت محترم تحصیلات عالی در سیستم معلوماتی HEMIS
 8. تهیه و انکشاف مطالب دیجیتالی، برگزاری ویدیو کنفرانسهای ملی ، بین المللی و تبدیل تمام مواد آموزشی به فارمتهای دیجیتالی به شمول مواد سمعی و بصری کمک نماید با استفاده از ستدیو پوهنتون.
 9. طرح ، دیزاین و ایجاد پالیسی امنیتی در دیتابیس های مورد نیازادارات پوهنتون.
 10. برگزاری کورس های آنلاین آموزشی مانند: پلات فارم افغان اکس و ایدکس .
 11. برگزاری تریننگ  آموزشی در بخش سیستم های معلوماتی HEMIS   برای کارمندان ، استادان و محصلان برحال پوهنتون.
 12. برگزاری برنامه های آموزشی تکنالوژی معلوماتی برای کارمندان ، استادان و محصلان.
 13. تدویر ورکشاپ آموزشی مهارت های ICT,IT،   Troubleshooting  برای کارمندان استادان و محصلان در مرکز آی سی تی سنتر پوهنتون.
 14. وصل تمام استفاده کننده گان  انترنت ادارات به سیستم دومین مرکز آی سی تی سنتر پوهنتون جهت کنترول بهتر آنها.
 15. نصب انتی وایروس لایسنس Kaspersky Internet Security برای تمام کمپیوتر های پرسونل پوهنتون (در صورت داشتن بودیجه کافی).

چارت تشکیلاتی

text