اطلاعیه بست‌های کادری و منابع کادری پوهنتون تعلیم و تربیه کابل!

keu_admin
پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۰ - ۱۲:۲
ببب

Publish Date

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای علمی به سویه داکتر، ماستر در دیپارتمنت‌ ذیل ضرورت دارد.

دیپارتمنت بیولوژی  (1) بست، بار اول، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور، ماستر.

تاریخ ثبت ‌نام: 15/11/1445 الی/15/12/1445 ه.ق

علاقه‌ مندان می‌توانند، کاپی تذکره با اصل ترانسکریپت، کاپی این اعلان از ویب ‌سایت پوهنتون در جریان تاریخ تعین شده گرفته، فورم ثبت‌نام و اسناد ضروری خویش را به آمریتِ انسجامِ استادان، معاونیتِ امور علمی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies