اطلاعیه امتحانِ تخصصی بست‌های پوهنتون‌‌‌ تعلیم و تربیه کابل، پوهنتون وردگ و موسسه تحصیلات عالی لوگر !

keu_admin
58585

به اطلاع کاندیدانِ محترم بست‌‌‎های کادری دیپارتمنت‌‌های روان‌شناسی، تعلیم و تربیه نابینایان، انگلیسی، تکنالوژی معلوماتی، سیستم‌های معلوماتی، تعلیمات کمپیوتر، کیمیا، محیط زیست و مدیریت آموزشی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، دیپارتمنتِ ریاضی پوهنتون وردگ و دیپارتمنتِ کیمیا موسسه تحصیلات عالی لوگر که در امتحان زبان بین‌الملی(انگلیسی) موفق گردیده اند، رسانیده می‌شود. که امتحانِ تخصصی بست‌های مذکور روز پنجشنبه مؤرخ 10/5/1445هـ.ق. مطابقِ 2/9/1402 هــ.ش. ساعت (9:00)صبح در معاونیت امور علمی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل اخذ می‌گردد.

نوت: از کاندیدان محترم تقاضا می‌گردد که (5) دقیقه قبل از وقت معیینه، همرا با کارت هویت ( تذکره و یا پاسپورت) خویش در مکان امتحان حاضر باشند.

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۷ - ۹:۳۱
Background image

اطلاعیه امتحانِ زبان بین‌المللی بست‌های کادری پوهنتون‌های تعلیم و تربیه کابل، کندز، بامیان، البیرونی، پکتیکا و موسسه خصوصی تحصیلات عالی جهان!

به اطلاع کاندیدانِ محترم بست‌های کادری دیپارتمنت‌های: تعلیمات کمپیوتر، سیستم‌های معلوماتی، تکنالوژی معلوماتی، روان‌شناسی و تعلیم و تربیه عقب مانده‌های ذهنی، قشر(ذکور) پوهنتون تعلیم و . . .

بازگشت به اطلاعیه ها