پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1445 در بخش های ذیل به کادر علمي جديد ضرورت دارد

keu_admin
چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ - ۱۲:۹
444

Publish Date

  1. پوهنځی روان شناسی، دیپارتمنت روان شناسی عمومی, تعداد بست (2) قشر ذکور بار اول درجه تحصیل داکتر، ماستر

بناً اشخاصی که دارای درجه تحصیلی ذکر شده باشند از تاریخ 1445/7/19 الی 1445/8/19  درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت پوهنتون، نمرات وکاپی تذکره تابعیت به پوهنتون تعلیم وتربیه کابل تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies