پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1445 در بخشها پوهنځی کمپیوتر ساینس و تربیت بدنی به کادر علمي جديد ضرورت دارد

keu_admin
چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - ۹:۲۴
fff

Publish Date

  1. پوهنځی کمپیوتر ساینس، دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی, تعداد بست (1) قشر ذکور بار اول درجه تحصیل داکتر، ماستر
  2. پوهنځی  تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دیپارتمنت مربی گری, تعداد بست (1) قشرذکور بار اول درجه تحصیل داکتر،ماستر

بناً اشخاصی که دارای درجه تحصیلی ذکر شده باشند از تاریخ 1445/6/25 الی 1445/7/25  درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت پوهنتون، نمرات وکاپی تذکره تابعیت به پوهنتون تعلیم وتربیه کابل تسلیم نمایند.

 

lkk

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies