اطلاعیه

sreu_admin
098

به اطلاع کاندیدانِ محترم بست های کادری دیپارتمنت ریاضی (ذکور)، مؤسسهْ تحصیلات عالی وردگ و دیپارتمنت کیمیا (ذکور) پوهنتون پروان رسانیده می شود. که امتحان زبان بین المللی(انگلیسی) به روز سه شنبه مؤرخ 1402/2/12 در مرکز تکنالوژی معلوماتی، پوهنتون تعلیم و تربیه کابل ساعت (9:00) بجه صبح اخذ می گردد.

کاندیدان محترم (5) دقیقه قبل از آغاز امتحان در مکانِ امتحان حاضر باشند.

قابل ذکر است که امتحانِ تخصصی کاندیدان موفق بعد از امتحان زبان بین المللی(انگلیسی) روز سه شنبه مؤرخ 19/2/1402 ساعت(9:00)صبح اخذ می گردد.

نوت:جهت شناخت دقیق کاندیدان روز امتحان اصل تذکره و یا هم پاسپورت را با خود داشته باشند

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۲/۱۹ - ۸:۳۸
Background image

اطلاعیه امتحان تخصصی بست کادری پوهنتون‌ پروان!

به اطلاع کاندیدانِ محترم بست‌ کادری دیپارتمنتِ کیمیا (ذکور) پوهنتون پروان که در امتحان زبان بین اللملی(انگلیسی) موفق گردیده اند رسانیده میشود که امتحانِ تخصصی بست مذکور روز سه‌شنبه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۱۳ - ۹:۹
Background image

اطلاعیه

به اطلاع کاندیدانِ محترم بست های کادری دیپارتمنت ریاضی (ذکور)، مؤسسهْ تحصیلات عالی وردگ و دیپارتمنت کیمیا (ذکور) پوهنتون پروان رسانیده می شود. که امتحان زبان بین المللی(انگلیسی) به روز . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۱۰ - ۱۰:۹
Background image

اطلاعیه !

به اطلاع کاندیدانِ محترم بست های کادری دیپارتمنت ریاضی (ذکور)، مؤسسهْ تحصیلات عالی وردگ و دیپارتمنت کیمیا (ذکور) پوهنتون پروان رسانیده می شود. که امتحان زبان بین المللی(انگلیسی) به روز . . .

بازگشت به اطلاعیه ها