اطلاعیه !

keu_admin
55

به اطلاع کاندیدانِ محترم بست های کادری دیپارتمنت ریاضی (ذکور)، مؤسسهْ تحصیلات عالی وردگ و دیپارتمنت کیمیا (ذکور) پوهنتون پروان رسانیده می شود. که امتحان زبان بین المللی(انگلیسی) به روز سه شنبه مؤرخ 1402/2/12 در مرکز تکنالوژی معلوماتی، پوهنتون تعلیم و تربیه کابل ساعت (9:00) بجه صبح اخذ می گردد.

کاندیدان محترم (5) دقیقه قبل از آغاز امتحان در مکانِ امتحان حاضر باشند.

قابل ذکر است که امتحانِ تخصصی کاندیدان موفق بعد از امتحان زبان بین المللی(انگلیسی) روز سه شنبه مؤرخ 19/2/1402 ساعت(9:00)صبح اخذ می گردد.

نوت:جهت شناخت دقیق کاندیدان روز امتحان اصل تذکره و یا هم پاسپورت را با خود داشته باشند

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۳ - ۹:۴۵
Background image

اطلاعیه بست کادری و منابع پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل!

به اطلاع متقاضیان محترم (1) یک بستِ کادری دیپارتمنتِ تاریخ، پوهنځی علوم اجتماعی، پوهنتون تعلیم و تربیه کابل رسانیده می‌شود. که بستِ مذکور برای بار دوم از طریق رقابتِ آزاد برای قشر ذکور . . .

شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۲ - ۸:۱۹
Background image

اطلاعیه امتحانِ زبان بین‌المللی بست‌های کادری پوهنتون‌های تعلیم و تربیه کابل، بامیان و پروان!

به اطلاع کاندیدانِ محترم بست‌های کادری دیپارتمنت‌ِ جامعه شناسی قشر(ذکور) پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، دیپارتمنت‌های: جامعه شناسی و مدیریت آموزشی پوهنتون بامیان و دیپارتمنتِ ریاضی . . .

بازگشت به اطلاعیه ها