اطلاعیه!!

sreu_admin
7415

به اطلاع کاندیدان محترم بست های کادری دیپارتمنت های انگلیسی (ذکور و اناث)، روان شناسی عمومی (ذکورواناث)، مشاوره (ذکور)، تعلیم وتربیه عمومی (ذکور)، مدیریت آموزشی (اناث)، تکنالوژی معلوماتی (ذکور)، کیمیا (ذکور و اناث)، بیولوژی (ذکور)، سیستم های معلوماتی (ذکور)، جغرافیه (اناث)، دری (اناث) پوهنتون تعلیم و تربیه کابل و دیپارتمنت پشتو (ذکور) مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیر رسانیده میشود. که امتحان تخصصی بست های فوق الذکر به روز پنجشنبه مؤرخ ۱۴۴۴/۱/۶ هـ ق مطابق ۱۳/اسد/۱۴۰۱هـ ش در این پوهنتون برگزار می ‌گردد. کاندیدان محترم مطلع باشند.

نوت: شروع امتحان کاندیدان (ذکور و اناث) ازطرف صبح ساعت 8:00 می باشد، کاندیدان محترم پنج دقیقه قبل از شروع امتحان در محل امتحان حاضر باشند. قابل ذکر است جهت شناخت دقیق کاندیدان در روز امتحان داشتن اصل تذکره، کارت هویت و یا هم پاسپورت حتمی میباشد.

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۰ - ۸:۲۰
Background image

اطلاعیه!!

به اطلاع کاندیدان محترم بست های کادری دیپارتمنت های انگلیسی (ذکور و اناث)، روان شناسی عمومی (ذکورواناث)، مشاوره (ذکور)، تعلیم وتربیه عمومی (ذکور)، مدیریت آموزشی (اناث)، تکنالوژی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۶ - ۱۰:۵
Background image

اطلاعیه!!

به اطلاع کاندیدان محترم بست های کادری دیپارتمنت های انگلیسی (ذکور)، روان شناسی عمومی (ذکور و اناث)،مشاوره (ذکور)، تعلیم وتربیه عمومی (ذکور)، مدیریت آموزشی (اناث)، تکنالوژی معلوماتی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۵/۴ - ۱۰:۵۲
Background image

اطلاعیه!!

به اطلاع کاندیدان محترم بست های کادری دیپارتمنت های انگلیسی (ذکور)، روان شناسی عمومی (ذکور و اناث)،مشاوره (ذکور)، تعلیم وتربیه عمومی (ذکور)، مدیریت آموزشی (اناث)، تکنالوژی معلوماتی . . .

بازگشت به اطلاعیه ها