اطلاعیه!!

sreu_admin
1222

به اطلاع کاندیدان محترم بست های کادری دیپارتمنت های انگلیسی (ذکور)، روان شناسی عمومی (ذکور و اناث)،مشاوره (ذکور)، تعلیم وتربیه عمومی (ذکور)، مدیریت آموزشی (اناث)، تکنالوژی معلوماتی (ذکور)، کیمیا (ذکور و اناث)، جغرافیه (اناث)، دری (اناث) پوهنتون تعلیم و تربیه کابل و دیپارتمنت پشتو (ذکور) مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیر رسانیده میشود که امتحان زبان بین المللی بست های فوق الذکر به روز شنبه تاریخ 8/اسد/1401 در این پوهنتون برگزار می ‌گردد. کاندیدان محترم مطلع باشند.

نوت: شروع امتحان کاندیدان اناث ازطرف صبح ساعت 8:00 بجه و امتحان ذکور بعد از ظهر ساعت 1:00می باشد، کاندیدان محترم پنج دقیقه قبل از شروع امتحان در محل امتحان حاضر باشند. قابل ذکر است جهت شناخت دقیق کاندیدان در روز امتحان داشتن اصل تذکره، کارت هویت و یا هم پاسپورت حتمی میباشد.

یاداشت: امتحان تخصصی کاندیدان موفق زبان بین المللی روز پنجشنبه مؤرخ 13/اسد/1401 برگزار می گردد.

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۰ - ۸:۲۰
Background image

اطلاعیه!!

به اطلاع کاندیدان محترم بست های کادری دیپارتمنت های انگلیسی (ذکور و اناث)، روان شناسی عمومی (ذکورواناث)، مشاوره (ذکور)، تعلیم وتربیه عمومی (ذکور)، مدیریت آموزشی (اناث)، تکنالوژی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۶ - ۱۰:۵
Background image

اطلاعیه!!

به اطلاع کاندیدان محترم بست های کادری دیپارتمنت های انگلیسی (ذکور)، روان شناسی عمومی (ذکور و اناث)،مشاوره (ذکور)، تعلیم وتربیه عمومی (ذکور)، مدیریت آموزشی (اناث)، تکنالوژی معلوماتی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۵/۴ - ۱۰:۵۲
Background image

اطلاعیه!!

به اطلاع کاندیدان محترم بست های کادری دیپارتمنت های انگلیسی (ذکور)، روان شناسی عمومی (ذکور و اناث)،مشاوره (ذکور)، تعلیم وتربیه عمومی (ذکور)، مدیریت آموزشی (اناث)، تکنالوژی معلوماتی . . .

بازگشت به اطلاعیه ها