اطلاعیه بست کادری و منابع پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل!

Yasin
شنبه ۱۴۰۳/۱/۴ - ۸:۵۷
5444

Publish Date

Closing Date

به اطلاع متقاضیان محترم (1) یک بستِ کادری دیپارتمنتِ فزیک، پوهنځی علوم طبیعی، پوهنتون تعلیم و تربیۀ کابل رسانیده می‌شود. که بستِ مذکور برای بار دوم از طریق رقابتِ آزاد برای قشر ذکور به اعلان گذاشته شده‌است، بناً اشخاص که دارندۀ درجه تحصیلی داکتر و ماستر باشند از تاریخ 10/9/1445 الی 20/9/1445 ه.ق درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت، کاپی این اعلان از ویب‌سایت پوهنتون گرفته همرا با کاپی تذکره تابعیت به آمریت انسجامِ استادان پوهنتون تعلیم و تربیه کابل مراجعه نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies