اطلاعیه بست‌های کادری و منابع کادری پوهنتون تعلیم و تربیه کابل!

yasin
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۲۸ - ۱۰:۴۴
444

Publish Date

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای علمی به سویه داکتر، ماستر و لیسانس در دیپارتمنت‌های ذیل ضرورت دارد.

پوهنځی تربیت بدنی و علوم ورزشی:

1-دیپارتمنتِ مدیریت ورزشی، (1)بست، بار اول، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور و ماستر.

تاریخ ثبت‌نام: 7/10/1445 الی/7/11/1445 ه.ق

پوهنځی علوم اجتماعی:

1-دیپارتمنتِ جامعه شنایی، (2)بست، بار اول، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور و ماستر.

تاریخ ثبت‌نام: 7/10/1445 الی/7/11/1445 ه.ق

پوهنځی علوم طبیعی:

1-دیپارتمنتِ فزیک، (1)بست، بار سوم، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور، ماستر و لیسانس.

تاریخ ثبت‌نام: 7/10/1445 الی/17/10/1445 ه.ق

علاقه‌مندان می‌توانند، کاپی تذکره با اصل ترانسکریپت، کاپی این اعلان از ویب‌سایت پوهنتون در جریان تاریخ تعین شده گرفته، فورم ثبت‌نام و اسناد ضروری خویش را به آمریتِ انسجامِ استادان، معاونیتِ امور علمی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies