اطلاعیه بست‌های کادری و منابع کادری پوهنتون تعلیم و تربیه کابل!

keu_admin
دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۱۴:۵۹
44

Publish Date

Closing Date

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای علمی به سویه داکتر، ماستر و لیسانس در دیپارتمنت‌های ذیل ضرورت دارد.

پوهنځی تربیت بدنی و علوم ورزشی:

1-دیپارتمنتِ مربی گری، (1)بست، بار سوم، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور، ماستر و لیسانس.

تاریخ ثبت‌نام: 22/8/1445 الی/2/9/1445 ه.ق

پوهنځی علوم طبیعی:

1-دیپارتمنتِ حفاظت محیط زیست، (1)بست، بار سوم، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور، ماستر و لیسانس.

تاریخ ثبت‌نام: 22/8/1445 الی/2/9/1445 ه.ق

علاقه‌مندان می‌توانند، کاپی تذکره با اصل ترانسکریپت، کاپی این اعلان از ویب‌سایت پوهنتون در جریان تاریخ تعین شده گرفته، فورم ثبت‌نام و اسناد ضروری خویش را به آمریتِ انسجامِ استادان، معاونیتِ امور علمی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل تسلیم نمایند.

 

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies