اطلاعیه بست‌های خالی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل!

keu_admin
یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۱۴:۳۸
7788

Publish Date

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به تعداد(2)بست خالی خویش را طریق رقابت آزاد برای قشر ذکور به اعلان سپرده است!

1- معتمد نقدی، بست هفتم، تعداد: (1)بست.

2- معتمد جنسی، بست هفتم، تعداد: (1)بست.

علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ 1445/7/18 الی 1445/8/8 ه.ق برای شمولیت در بست‌های فوق، همرا با اسنادهای تحصیلی خویش به مدیریت استخدام، آمریت منابع بشری پوهنتون تعلیم و تربیه کابل مراجعه نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies