اطلاعیه امتحانِ زبان بین‌المللی بست‌های کادری پوهنتون‌های تعلیم و تربیه کابل، بامیان و پروان!

keu_admin
41585
به اطلاع کاندیدانِ محترم بست‌های کادری دیپارتمنت‌ِ جامعه شناسی قشر(ذکور) پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، دیپارتمنت‌های: جامعه شناسی و مدیریت آموزشی پوهنتون بامیان و دیپارتمنتِ ریاضی پوهنتون پروان که قبلاً به این بست‌ها درخواستی داده بودند، رسانیده می‌شود که امتحان زبان بین‌المللی بست‌های فوق‌الذکر به روز دوشنبه مؤرخ ۱۴/۳/۱۴۰۳ ه.ش مطابق ۲۶/۱۱/۱۴۴۵ ه.ق در مرکز تکنالوژی معلوماتی(ای-سی-تی) پوهنتونِ تعلیم وتربیه کابل ساعت (۸:۴۵) صبح برگزار می‌گردد.
نوت: جهت شناخت دقیق کاندیدان روز امتحان اصل تذکره، و یا پاسپورت را با خود داشته باشند.
نوت۱: تاریخ امتحان تخصصی کاندیدان موفق زبان بین‌المللی روز سه‌شنبه مؤرخ ۱۵/۳/۱۴۰۳ ه.ش مطابق ۲۷/۱۱/۱۴۴۵ ه.ق ساعت(۹)صبح، در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برگزار می‌گردد.

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۳ - ۹:۴۵
Background image

اطلاعیه بست کادری و منابع پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل!

به اطلاع متقاضیان محترم (1) یک بستِ کادری دیپارتمنتِ تاریخ، پوهنځی علوم اجتماعی، پوهنتون تعلیم و تربیه کابل رسانیده می‌شود. که بستِ مذکور برای بار دوم از طریق رقابتِ آزاد برای قشر ذکور . . .

شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۲ - ۸:۱۹
Background image

اطلاعیه امتحانِ زبان بین‌المللی بست‌های کادری پوهنتون‌های تعلیم و تربیه کابل، بامیان و پروان!

به اطلاع کاندیدانِ محترم بست‌های کادری دیپارتمنت‌ِ جامعه شناسی قشر(ذکور) پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، دیپارتمنت‌های: جامعه شناسی و مدیریت آموزشی پوهنتون بامیان و دیپارتمنتِ ریاضی . . .

بازگشت به اطلاعیه ها