گالری رسانه

ادامه برنامۀ نهال‌شانی از طرف پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیۀ کابل !

د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون طبیعي علومو پوهنځي له لوري د نیالګيو کېنولو لړۍ دوام!

پروژه کلینیک صحی بین پوهنتون تعلیم و تربیه کابل و موسسهٔ انکشافی ستاره صبح تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد

کابل ښوونې او روزنې پوهنتون او د سهار ستوري پراختیايي مؤسسې ترمنځ د روغتیايي کلینیک پروژې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو

Outcome-based teaching and student-centered teaching workshops

Computer training program for students

Opening Ceremony of the Library and Department of the Turkish Language and Literature

Celebrating the World Mental Health Day in the hall of the University of Shahid Ustad Rabbani

ورکشاپ آموزشی تدریس مبتنی بر نتایج و آموزش محصل محوری

برنامه آموزش کمپیوتر برای محصلان

محفل افتتاحیه کتابخانه و آمریت دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی

محفل گرامی داشت از روز جهانی صحت روان در تالار پوهنتون تعلیم تربیه کابل