جلسه شورای علمی پوهنتون

sreu_admin
دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۹ - ۱۲:۳۹
fff

شورای علمی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به روال عادی، به ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۸، تحت ریاست محترم پوهاند جمشیدخان رشیدی با تلاوت چند آیات از قرآن مجید آغاز و درمورد آجندای مجلس تصامیم لازم اتخاذ گردید.

۱- معاون امور علمی ضمن خوش آمدید به اعضای محترم شورای علمی پوهنتون روی پالیسی ا.ا.ا صحبت نموده از اعضای محترم شورای علمی و همه اساتید گرامی پوهنتون تقاضا نمود تا در نشر و پخش و موضوعات که موثق نباشد، توجه داشته باشند. معاون امور علمی در مورد قرطاسیه و اجناس مورد نیاز پوهنتون صحبت نموده از روسای پوهنځی‌ها تقاضا نمود تا نظر به شرایط فعلی اجناس و مواد مورد نیاز پوهنځی‌های خویش را اولویت بندی نموده از پیشنهاد اجناس و لوازم غیر ضروری اجتناب نمایند. معاون امور علمی همچنان از اساتید گرامی تقاضا نمود تا در قسمت برگزاری ورکشاپ‌های ارتقای ظرفیت استادان و کارمندان اداری، پوهنتون را همکاری نمایند.

۲- در جلسه پیرامون نامه شماره (۲۰۲/۳۳۶) مورخ ۱۸/۴/۱۴۴۳ ریاست تقنین، پلان و پالیسی وزارت تحصیلات عالی مبنی بر تعدیل اسناد تقنینی آن وزارت بحث صورت گرفت و فیصله به عمل آمد تا پوهنځی های محترم تمامی اسناد تقنینی وزارت را مورد مطالعه قرار داده نظریات و پیشنهادات خویش را در قالب فارمت مشخص که از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی ارسال گردیده ترتیب و جهت اجراآت بعدی به معاونیت امور علمی ارسال نمایند تا اجراآت که درنظر است صورت گیرد.

۳- درجلسه روی کنترول حاضری استادان و کارمندان اداری بحث صورت گرفت و فیصله گردید که روسای پوهنځی‌ها در زمینه مطابق قانون اجراآت اصولی نمایند.

۴- به تعداد هفت (۷) جلد دوسیه ترفیع علمی و یک (۱) جلد دوسیه انفکاک استادان مرکز و ولایات با اتفاق آرا مورد تائید اعضای محترم شورای علمی قرار گرفت.

۵- موضوع سرنوشت اساتید دارای رتبه علمی نامزد پوهنیار در جلسه مطرح و فیصله به عمل آمد تا در زمینه یک طرح مشخص از جانب پوهنتون ترتیب و جهت اخذ هدایت به وزارت محترم تحصیلات عالی ارسال گردد.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ - ۱۴:۳۰
Background image

بازدید هیات محترم مقام وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون بلخ

هیات از مقام محترم وزارت تحصیلات عالی تحت ریاست محترم مولوی صاحب حقانی رییس ریاست تحقیق، تالیف و ترجمه مقام وزرات، مشاور امور آکادمیک مقام وزارت تحصیلات عالی، رییس ریاست نظارت و ارزیابی. . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ - ۱۴:۲۶
Background image

۲۳ جدی ۱۴۰۰

مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزیر تحصیلات عالی طی یک کنفرانس مطبوعاتی در رابطه به آغاز دروس پوهنتون های دولتی و سایر دستاورد های وزارت تحصیلات عالی به خبرنگاران معلومات داده به سوالات. . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ - ۱۴:۲۲
Background image

جلسه شورای علمی پوهنتون

شورای علمی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به روال عادی، به ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶، تحت ریاست محترم پوهاند جمشیدخان رشیدی با تلاوت چند آیات از قرآن مجید آغاز و درمورد آجندای. . .

BACK TO NEWS