بیوگرافی آمر مرکز انسجام تحقیقات علمی پوهنتون

 

اسم: نرگس

تخلص: ستانکزی

رتبه علمی: پوهنیار

درجه تحصیل: ماستر

سال تولد: 1372

سکونت اصلی: لوگر

سکونت فعلی : کابل

شماره تماس: 0093785195055

ایمل ادرس: mail.kabul@gmail.com

 

تجارب کاری

 

1397 الی اکنون         آمر مرکز انسجام تحقیقات علمی پوهنتون

1392 الی اکنون         عضو کادر علمی دیپارتمنت انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه

1391 الی 1392      مدیر مسوول پروژه و اداری در مرکز انکشاف ظرفیت های نور

جوزا 1391 الی قوس 1391 - کار اموز اداری در پروژه TESOL  با مشارکت پوهنتون تعلیم و تربیه و پوهنتون ایندیانا

تحصیلات

  1395الی 1396      ماستر رشته TESOL  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

1388 الی 1391       لیسانس زبان و ادبیات رشته انگلیسی پوهنتون تعلیم و تربیه

1375الی 1387      بکلوریا- لیسه ابوالقاسم فردوسی کابل

 

 

آثار علمی

Exploring Ways to Assess Students Productive Skills in EFL Classes