اعلان دعوت به داوطلبی

sreu_admin
ytyy

Publish Date

Closing Date

عنوان: پروژه ترمیمات اساسی بلاک صد اتاقه، جمنازیوم، مسجد شریف، کفتریا، دیپو و تشناب های پوهنتون تعلیم و تربیه کابل  

شماره دعوتنامه داوطلبی: SREU/W-004/NCB-14

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات اساسی بلاک صد اتاقه، جمنازیوم، مسجد شریف، کفتریا، دیپو و تشناب های پوهنتون تعلیم و تربیه کابل اشتراک و یک نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دیسک به طور سافت از آمریت تهیه و تدارکات ، پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربستهالی تاریخ 15/04/1400 روز سه شنبه ساعت 10 بجه قبل از ظهر از آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بدست آورده میتوانند. افر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد تضمین افر به شکل تضمین بانکی مبلغ (400,330.75) چهار صد هزار و سه صد و سی عشاریه هفتاد و پنج افغانی می باشد.

جلسه آفر گشایی در آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به ساعت 10 بجه قبل از ظهر به روز  سه شنبه مورخ 15/04/1400 تدویر میگردد.

More tenders

شنبه ۱۴۰۲/۷/۸ - ۱۵:۳۹
Background image

اعلان دعوت به دواطلبی پروژه ترمیم تعمیر جمنازیوم پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم تعمیر جنازیوم پوهنتون تعلیم وتربیه کابل اشتراک و یک نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش . . .

شنبه ۱۴۰۲/۷/۸ - ۱۵:۳۶
Background image

اعلان دعوت به دواطلبی پروژه اعمار سایه بان در پارکینگ وسایط پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار سایه بان در پارکینگ پوهنتون تعلیم وتربیه کابل اشتراک و یک نقل شرطنامه را در حافظه یا . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۵:۳۲
Background image

اعلان دعوت به دواطلبی پروژه بازسازی و نوسازی میدان فوتبال و ساخت سرک دوش در اطراف میدان فوتبال پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

تاریخ:   28/06/1402   مطابق به: 04/03/1445

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی و نوسازی میدان فوتبال و ساخت سرک دوش . . .

Back to tenders