آمریت مجله علمی پوهنتون

آمریت مجله علمی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

مجله علمی- تحقیقی پیام معرفت در سال 1383 به اساس پیشنهاد ریاست محترم پوهنتون تعلیم وتربیه کابل و حکم وزارت محترم تحصیلات عالی به فعالیت آغاز نموده است که در ابتدا فصل وار مقاله‌های علمی - تحقیقی اعضای کادر علمی پوهنتون تعلیم وتربیه و پوهنتون‌های دیگر کشور در آن نشر می‌شد.

از سال 1395 بنا به کثرت و افزایش مقالات علمی – تحقیقی این مجله از فصل نامه به دوماه نامه تبدیل شد و تا اکنون هر دوماه پس از طی مراحل و بررسی علمی مقالات پذیرفته شده، این اثر علمی به عنوان تنها ژورنال پوهنتون تعلیم و تربیه کابل چاپ می‌شود. تشکیل اداری آمریت مجله قرار ذیل است.

 

jjkhkh

 

اهداف عمومی آمریت مجله علمی

آمریت مجلات علمی پوهنتون در پی فراهم آوری بستری مناسب برای ارزیابی، نشر و استفاده ازآثار علمی است. در همین راستا اهداف و چشم اندازهای آمریت مجلات علمی به قرار ذیل است:

 1. ایجاد هماهنگی بین نهاد های علمی و اکادمیک کشور به منظور تولید و نشر آثار علمی
 2. زمینه سازی برای نشر اثار علمی اساتید و پژوهشگران در مجلات علمی پوهنتون
 3. توسعه دانش تخصصی و تحقیقاتی برای اعضای هیأت علمی پوهنتون

اهداف اختصاصی آمریت مجله علمی

 1. تامین ارتباط و هماهنگی میان نهاد های علمی و اکادمیک کشور و وزارت تحصیلات عالی
 2. طی مراحل و کارشناسی آثار تألیفی اعضای کادر علمی پوهنتون جهت ارائه خدمات بهتر برای شایقین علم و دانش
 3. طی مراحل و کارشناسی مقلات علمی استادان و چاپ و نشر آن در مجله علمی - تحقیقی پیام معرفت
 4. چاپ و نشر مجله علمی – تحقیقی پیام معرفت جهت مطالعه محصلان، استادان و سایر ارگان های نیازمند.

دست آورد های آمریت مجله علمی

امریت مجلات علمی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در طی سال 1400 دستاوردهای زیر را اخذ کرده است:

 1. طراحی و فعال سازی سایت اینترنتی استاندارد برای نشر الکترونیکی مقالات و اثار علمی اساتید و پژوهشگران
 2. آموزش و راهنمایی نویسندگان برای تولید محتوای علمی قابل قبول و با کیفیت
 3. تهیه و استفاده از نرم افزارهای مشابهت یابی و پلاجریسم برای حفظ اخلاق نشر و کاپی رایت
 4. افزایش کیفیت مجله چاپی و توزیع ان به پوهنخی‌ها و دیپارتمنتهای داخلی و مراکز علمی خارج از پوهنتون
 5. ثبت مجله در پایگاه‌های استاندارد بین المللی و دریافت کد استاندارد نشریات ISSN

پلان آینده آمریت مجله علمی

 1. انکشاف مهارت ها و طرز تحقیق و تالیف میان استادان به منظور رشد و غنامندی تحقیقات علمی شان
 2. ایجاد نشریه اختصاصی برای محصلان خلاق و پژوهشگر
 3. ایجاد مطبعه مکمل جهت چاپ و نشر  اثر های تألیفی، مقالات علمی – تحقیقی و سایر موارد نشراتی اعضای کادر علمی پوهنتون.

دستاورهای در بخش اداری

 1. چاپ 6شماره مجله پیام معرفت در سال 1400
 2. برگزاری 7جلسه کمیسیون نشراتی در سال 1400برای بررسی اثار علمی و مقالات اساتید
 3. طی مراحل 61 سند اداری
 4. طی مراحل و تصویب 6 اثر علمی و  پرداخت حق الزحمه تقریظ، تنقیج و رهنمایی 7 آثار اسادان
 5. تایید و نشر 38 مقلات علمی اعضای کادر علمی

 

قابل یاد آوریت که کمیسیون نشراتی در چوکات آمریت مجله تحت ریاست معاون امور علمی فعالیت می‌نماید که واظایف آتی را به عهده دارد.

 1. تهیه پلان کاری سالانه کمیسون نشراتی مطابق پلان ستراتیژیک پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی.
 2. تدویر کمیسون نشراتی پوهنتون و ابراز نظر در مورد اثرهای تالیفی استادان و مقالات علمی آنها که جهت تائید نشر به این کمیسون راجع میگردد.
 3. همکاری با استادان و محققان در مورد تالیف، ترجمه و تهیه مقالات علمی آنها در مطابقت با معیار های تعیین شده.
 4. تدویر ورکشاپ ها، سمینارها، کنفرانس های علمی در سطح پوهنتون و پوهنځی ها جهت ارائه معیارهای که از جانب وزارت معرفی میگردد.
 5. شناسایی نکات ضعف و قوت اثر های تالیفی و مقالات علمی استادان جهت معیاری سازی آن مطابق نورم های تعیین شده.
 6. معرفی بهترین اثر و مقاله سال بعد از گزینش جهت تشویق و اهدای جوایز برای نویسنده های آنها.
 7. همکاری با موسسات تحصیلات عالی که فلیال پوهنتون تعلیم وتربیه کابل بوده و یا در مورد طی مراحل اثرتالیفی و مقالات علمی شان قبلاً تفاهمنامه امضا نموده باشد.
 8. درج آثار تالیفی و مقالات علمی معیاری اعضای کادر علمی پوهنتون در دیتا بیس و ویب سایت پوهنتون.
 9. تدویر کورس های میتودولوژی تحقیق برای استادان، حسب ضرورت، به همکاری مرکز انسجام تحقیقات علمی پوهنتون.
 10. فراهم سازی تسهیلات ممکنه جهت تهیه اثر تالیفی و مقالات علمی برای اعضای کادر علمی پوهنتون؛
 11. ارائه گزارش کمیسون نشراتی به معاونیت امورعلمی پوهنتون.
 12. اجرای سایر وظایف نشراتی که از طرف مقامات صالحه به این کمیسون سپرده میشود؛

 

hnnn