اطلاعیه !

sreu_admin
6778

به اطلاع کاندیدان محترم بست های کادری دیپارتمنت های روان شناسی عمومی (ذکور)، تعلیم وتربیه عمومی (ذکور)، سیستم های معلوماتی (ذکور و اناث)، بیولوژی (ذکور) پوهنتون تعلیم و تربیه کابل و دیپارتمنت کیمیا (ذکور)، فزیک (ذکور) وریاضی (ذکور) مؤسسه تحصیلات عالی وردگ رسانیده میشود. که امتحان زبان بین المللی بست های فوق الذکر به روز شنبه تاریخ 7/عقرب/1401 در این پوهنتون برگزار می‌گردد. کاندیدان محترم مطلع باشند.

نوت: شروع امتحان کاندیدان اناث ازطرف صبح ساعت 8:00 بجه و امتحان ذکور بعد از ظهر ساعت 1:00 بجه می باشد، کاندیدان محترم پنج دقیقه قبل از شروع امتحان در محل امتحان بلاک اول منزل سوم مرکز تکنالوژی معلوماتی حاضر باشند. قابل ذکر است جهت شناخت دقیق کاندیدان در روز امتحان داشتن اصل تذکره، کارت هویت و یا هم پاسپورت حتمی میباشد.

یاداشت: امتحان تخصصی کاندیدان موفق زبان بین المللی روز پنجشنبه مورخ 12/عقرب/1401 برگزار می گردد.

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۲/۹/۴ - ۹:۱۸
Background image

اطلاعیه امتحانِ تخصصی بست‌های پوهنتون‌‌‌ تعلیم و تربیه کابل، پوهنتون وردگ و موسسه تحصیلات عالی لوگر !

به اطلاع کاندیدانِ محترم بست‌‌‎های کادری دیپارتمنت‌‌های روان‌شناسی، تعلیم و تربیه نابینایان، انگلیسی، تکنالوژی معلوماتی، سیستم‌های معلوماتی، تعلیمات کمپیوتر، کیمیا، محیط زیست و مدیریت . . .

شنبه ۱۴۰۲/۹/۴ - ۹:۲
Background image

اطلاعیه پوهنتونِ تعلیم و تربیه کابل!

به اطلاع تمامِ محصلینِ پوهنځی‌های نُه گانه پوهنتونِ تعلیم و تربیه کابل رسانیده می‌شود که پروگرامِ درسی، سمستر تاق سال روان روز چهارشنبه موُرخ1/9/1402ه.ش. مطابقِ 8/5/1445ه.ق. آغاز می . . .

شنبه ۱۴۰۲/۸/۶ - ۱۵:۱۷
Background image

اطلاعیه امتحانِ زبان بین‌المللی بست‌های کادری پوهنتون‌های تعلیم و تربیه کابل، بامیان و وردگ!

به اطلاع کاندیدانِ محترم بست‌های کادری دیپارتمنت‌های حفاظت محیط زیست، کیمیا، مدیریت ورزشی، روان‌شناسی و تعلیم و تربیه نابینایان و مدیریت اموزشی، قشر(ذکور) پوهنتون تعلیم وتربیه کابل، . . .

بازگشت به اطلاعیه ها