اعلان دعوت به داوطلبی

sreu_admin
ggg

Publish Date

Closing Date

عنوان: پروژه تدارک 50 پایه کمپیوتر دسکتاپ برای لابراتوار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون تعلیم و تربیه کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی: SREU/G-006/NCB-14

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 50 پایه کمپیوتر دسکتاپ برای لابراتوار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون تعلیم و تربیه کابل اشتراک و یک نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دیسک به طور سافت از آمریت تهیه و تدارکات ، پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته الی تاریخ 15/04/1400 روز سه شنبه ساعت 10 بجه قبل از ظهر از آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بدست آورده میتوانند. افر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد تضمین افر به شکل تضمین بانکی مبلغ (91,600) نود و یک هزار و شش صد  افغانی می باشد.

جلسه آفر گشایی در آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون تعلیم و تربیه کابل ساعت 10 بجه قبل از ظهر به روز سه شنبه مورخ 15/04/1400 تدویر میگردد