آمریت مجله علمی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

آمریت مجله علمی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

مجله علمی- تحقیقی پیام معرفت در سال 1383 به اساس پیشنهاد ریاست محترم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی و حکم وزارت محترم تحصیلات عالی به فعالیت آغاز نموده است که در ابتدا فصل وار مقاله‌های علمی - تحقیقی اعضای کادر علمی پوهنتون تعلیم وتربیه و پوهنتون‌های دیگر کشور در آن نشر می‌شد.

از سال 1395 بنا به کثرت و افزایش مقالات علمی تحقیقی این مجله از فصل نامه به دوماه نامه تبدیل شد و تا اکنون هر دوماه پس از طی مراحل و بررسی علمی مقالات پذیرفته شده، این اثر علمی به عنوان تنها ژورنال دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی چاپ می‌شود.

اهداف عمومی آمریت مجله علمی

ایجاد هماهنگی بین نهاد های علمی و اکادمیک کشور به منظور تولید و نشر آثار علمی

زمینه سازی برای نشر اثار علمی اساتید و پژوهشگران در مجلات علمی پوهنتون

توسعه دانش تخصصی و تحقیقاتی برای اعضای هیأت علمی پوهنتون

اهداف اختصاصی آمریت مجله علمی

 1. تامین ارتباط و هماهنگی میان نهاد های علمی و اکادمیک کشور و وزارت تحصیلات عالی
 2. طی مراحل و کارشناسی آثار تألیفی اعضای کادر علمی پوهنتون جهت ارائه خدمات بهتر برای شایقین علم و دانش
 3. طی مراحل و کارشناسی مقالات علمی استادان و چاپ و نشر آن در مجله علمی - تحقیقی پیام معرفت
 4. چاپ و نشر مجله علمی تحقیقی پیام معرفت جهت مطالعه محصلان، استادان و سایر ارگان های نیازمند

دست آورد های آمریت مجله علمی

 1. چاپ و نشر 16 دور مجله علمی- تحقیقی پیام معرفت
 2. ایجاد وب سایت مجله علمی تحقیقی پیام معرفت به منظور ایجاد سهولت در کار پژوهشگران
 3. ایجاد ژورنال بین المللی برای پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی
 4. دریافت سافت‌کاپی مقالات استادان به منظور چاپ و نشر آن در مجله علمی – تحقیقی پیام معرفت

پلان آینده آمریت مجله علمی

 1. انکشاف مهارت ها و طرز تحقیق و تالیف میان استادان به منظور رشد و غنامندی تحقیقات علمی شان
 2. ایجاد نشریه اختصاصی برای محصلان خلاق و پژوهشگر
 3. ایجاد مطبعه مکمل جهت چاپ و نشر  اثر های تألیفی، مقالات علمی تحقیقی و سایر موارد نشراتی اعضای کادر علمی پوهنتون.

 

یب