مختصر سوانح پوهنوال قربانعلی فروغ رئیس پوهنحی کمپیوتر ساینس

 

معرفی مختصر؛

 

 

 

 

استاد قربانعلی فروغ یک تن از اساتید مجرب پوهنحی کمپیوتر ساینس در دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی و هم اکنون به حیث رئیس پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی ایفای وظیفه می‏نماید. قربانعلی فروغ در یک خوانواده تحصیل یافته و مومن در ولسوالی مالستان ولایت غزنی در سال 1359ه‏ش متولد شده است. بعد از ختم دوره لیسه در سال 1379ه‏ش از طریق کانکور به پوهنحی ساینس پوهنتون کابل راه یافته است. او در سال 1383ه‏ش لیسانس خویش را از پوهنتون کابل در رشته کمپیوترساینس به درجه عالی بدست آورده است. علاوه بر گذراندن موفقانه دروس دیپارتمنت کمپیوتر ساینس، موفق به سپری نمودن و دریافت تصدیق نامه‏های کورس های اکادمی سیسکو تحت عناوین CCNA 1, 2, 3, 4 نیز گردیده است. قبل از اینکه منحیث استاد رسمی این نهاد ایفای وظیفه نماید، منحیث همکار IT، در موسسه GSI در وزارت مخابرات به مدت یک ونیم سال نیز ایفای وظیفه نموده است. استاد بعد از تکمیل دوره لیسانس در سال 1384ه ش در پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بعد از سپری نمودن امتحان کادری و سیمنار علمی به صفت نامزد پوهیالی تقرر حاصل نموده است. با توجه به اینکه استاد فروغ شخص مسئولیت پذیر و فعال پوهنتون بوده و است، قبل از دوران ماستری به مدت شش سال منحیث آمر دیپارتمنت کمپیوتر ساینس و هم‏چنان به مدت چهار سال منحیث آمر تکنالوژی معلوماتی پوهنتون صادقانه انجام وظیفه نموده است. هم‏چنان با تلاش و فعالیت های خویش در سال 1386 ه‏ش مرکز اکادمی سیسکو را در قالب دیپارتمنت کمپیوتر ساینس با حمایت و همکاری مالی موسسه UNDP فعال نمود. این مرکز با تجهیزات و وسایل شبکه سازی پیشرفته، خدمات انترنت برای اساتید و محصلان دیپارتمنت؛ همچنان همرا با 36 پایه کمپیوتر فعال گردید که اینک نیز همکاری های علمی این اکادمی با پوهنحی برقرار است. استاد محترم بعد از هفت سال تدریس در دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنتون تعلیم و تربیه و انجام مسئولیت های اداری خویش، در سال 1389ه‏ش با استفاده از بورسیه تحصیلی وزارت محترم تحصیلات عالی کشور راهی دوره تحصیلی ماستری گردید. استاد قربانعلی فروغ در سال 1392 ه‏ش ماستری خویش را در بخش مهندسی کمپیوتر با گرایش نرم افزار از دانشگاه فردوسی مشهد با درجه عالی بدست آورده است. ایشان بعد از ختم پروگرام ماستری دوباره به صفت استاد دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی این پوهنتون شروع به تدریس و تحقیق نموده است.

تجربه کاری؛

 1. برای یک ونیم سال؛ منحیث همکار IT در کمپنی GSI، مربوط وزارت محترم مخابرات انجام وظیفه نموده است.
 2. از سال 1384 الی اکنون ( به مدت 15 سال)، منحیث استاد و عضو کادر علمی پوهنتون اجرای وظیفه می‏نماید.
 3. استاد فروغ در شروع ایجاد دیپارتمنت کمپیوتر ساینس، برای شش سال (1384 الی 1389) آمریت دیپارتمنت کمپیوتر ساینس بوده است.
 4. از سال 1386 الی اکنون منحیث استاد و مسئول اکادمی سیسکو در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید ربانی فعالیت می‏نماید.
 5. همچنان برای چهار سال ( 1386- 1389) به حیث آمر تکنالوژی معلوماتی پوهنتون خدمت نموده است.
 6. برای دو سال ( 1392 1394) به حیث معاون پوهنحی کمپیوتر ساینس خدمت و انجام وظیفه نموده است.
 7. برای سه سال ( 1395 1397) به حیث آمر دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی خدمت نموده است.
 8. از سال 1397 الی اکنون ( خزان 1399) به حیث رئیس پوهنحی کمپیوتر ساینس این پوهنتون انجام وظیفه می‎نماید.
 9. در سال های مختلف افتخار عضویت کمیته آموزش الکترونیکی پوهنتون، عضویت کمیته آموزش الکترونیکی در وزارت محترم تحصیلات عالی و عضویت کمیته نشرات پوهنتون و عضویت شورای علمی پوهنتون را داشته است.
 10. استاد محترم؛ در ایجاد شبکه سازی پوهنتون، تطبیق پروژه های اتصال شبکه پوهنتون به شبکه انترنت و ایجاد مرکز ICT در سطح پوهنتون  نقش کلیدی داشته است.

اثر علمی و تحقیقی؛

استاد فروغ در بخش‏های علمی و تحقیقی نیز فعالیت های چشمگیر داشته و تاحال دو اثر تحقیقی چاپ شده، سه مقاله خارجی، شش مقاله داخلی در مجلات علمی پوهنتون های کشور، دو کتاب درسی برای محصلین رشته های کمپیوتر ساینس به چاپ رسانیده است که جزئیات آن قرار ذیل است:

 1. رساله تحقیقی: آدرس‏های منطقی؛ سال 1388
 2. اثر تحقیقی: آرائه پروتوکول امنیتی برای امنیت میترهای هوشمند؛ سال 1392
 3. اثر تحقیقی: مقایسه پروتوکول های مدیرت مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم؛ سال 1395
 4. تالیف: کتاب درسی؛ شبکه های بیسم، چاپ: بازار آزاد؛ سال 1398
 5. تالیف: کتاب درسی؛ اساسات شبکه های کمپیوتری، چاپ: نشرات وزارت تحصیلات عالی، سال 1398
 6. مقاله بیرونی:

عنوان:   Monitoring Approach for Detection Compromise Attacks in Smart Meter

ژورنال:

 C I R E D 22nd International Conference on Electricity Distribution Stockholm, 10-13 June 2013

 1. مقاله بیرونی:

عننوان:  E-learning Problems Finding of Afghanistan Universities

ژورنال:

IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)

E-ISSN: 2320-1959.P-ISSN: 2320-1940 Volume9, Issue 2 Ser. IV. (Mar. – Apr. 2019), pp 07-18

 1. مقاله بیرونی:

عنوان: Compatibility between University Education Contents and Graduates Job in Afghanistan’s Universities

ژورنال:

Volume-05 ISSN: 2455-3085 (Online) Issue-02 RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary February -2020

 

 

پوهنحی کمپیوتر ساینس