بیوگرافی رییس پوهنحی تربیت بدنی

خلص سوانح پوهنوال محمد رسول زلمی

      رسول زلمی متولد سال 1341 چهارچته کابل

 • فارغ التحصیل پوهنځی تربیت بدنی سال 1386
 • جذب کادر علمی پوهنځی سال 1386
 • فوق لیسانس (ماستری) رشته تعلیم و تربیه پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی.

آثار تحقیقی وتالیفی استاد

 1. آماده گی جمناست های جوان
 2. بررسی خصوصیات جسمانی در دوره آماده گی
 3. تاثیر اجتماعی جمناستیک بالای آموزش
 4. بررسی ورزش در نظام های اجتماعی
 5. کتاب تالیفی جمناستیک سپورتی
 6. کتاب تالیفی تربیت بدنی عمومی در موسسات تحصیلی
 7. کتاب تألیفی، شنا سپورتی و شطرنج در دست است.

تجربه کاری

 • عضو تیم ملی جمناستیک 1364
 • مربی تیم ملی جمناستیک سالهای 1368 الی 1370هـ،
 • ماستر سپورت ملی جمناستیک به منظوری کمیته ملی المپیک درسال 1378 هـ،
 • ریس فدراسیون ملی جمناستیک 1370الی 1381 هـ،
 • مسوول بخش ورزشی هبیتات سال 1378 الی 1380
 • ریس شورای فرهنگی پوهنتون تعلیم و تربیه 1386الی 1388
 • رهبری جشنواره معارف و تحصیلات عالی استاد به افتخارهشتادوهشتمین سالگرد استقلال کشور سال 1386 هـ، در استدیوم ملی کابل
 • آمر دیپارتمنت طب ورزش سال 1395
 • فعلا ریس پوهنځی تربیت بدنی و علوم ورزشی.