پلان آینده

پلان آینده

1.         ایجاد سب دیپارتمنتی  تحت نام "آموزش کمپیوتر"

که مسؤولیت پیشبرد تدریس مضمون پوهنتون شمول کمپیوتر را در تمام دیپارتمنتهای پوهنتون تعلیم وتربیه برعهده خواهد داشت؛

2.         طرح و دیزاین یک ویب سایت عالی برای پوهنحی؛

3.         طرح و دیزاین یک دیتابیس عالی برای پیشبرد امورات تدریسی پوهنحی؛

4.         طرح و دیزاین یک کتابخانه مدرن الکترونیکی که حاوی کتب، مقالات و نرم افزارهای مهم کمپیوتر ساینس باشد.

5.         تلاش برای فراهم نمودن دسترسی محصلان به انترنت؛

6.         تدویر ورکشاپها و تریننگها برای ارتقای ظرفیت اساتید و محصلان پوهنحی؛

7.         ایجاد یک لابراتوار مجهز کمپیوتر؛

8.         جستجوی سکالرشیپهای ماستری و دوکتورا برای استادان پوهنحی.