تاریخچه پوهنځی

تاریخچه پوهنځی

ديپارتمنت کمپيوتر ساينس در سال( 1385) در چوکات پوهنځی علوم طبيعی ایجاد گردید. این دیپارتمنت در سال 

( 1393)  به پوهنځی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی ارتقا نمود و  دیپارتمنتهای (شبکه و   دیتا منجمنت)  را در تشکیل خود دارا میباشد.

در حال حاضر، (350 ) تن محصل در این پوهنحی مصروف فراگیری علوم کمپیوتری  میباشد. قابل تذکر است که در همین مدت ده سال ، بیشتر از (700 ) تن محصل از این پوهنحی فارغ گردیده ، به حیث استاد در موسسات تحصیلات عالی، نیمه عالی و مکاتب ایفای وظیفه مینمایند

قابل تذکر است که تعدادی از فارغان این پوهنحی، به صفت اشخاص مسلکی کمپیوتر، در بازار آزاد نیز مصروف خدمت میباشند.