تجلیل از هفته شهدا -

تجلیل از هفته شهدا

محفل با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید آغاز شد، پس ازپخش سرود ملی،پوهنمل دکتور ذبیح الله اسدی ، تشریف آوری مهمانان را در این محفل خیر مقدم گفته و در رابطه به شجاعت، جوانمردی وقهرمانی‌های شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی صحبت نمودند. پس از وی محمد علم ایزدیاردر سلسله سخنان شان عنوان کردند: تجلیل از هفته شهدا تجلیل از حس آزادی خواهی وجان نثار کردن در راه حق، حس عدالت خواهی، حس آزادی‌خواهی وحفظ نوامیس ملی است. متعاقباً پادشاه بینا شاعرجوان وبلند آوازۀ کشور پارچه شعری را دکلمه نمودند. به تعقیب آن پوهاند محمد علم بیان بنیان گذار و رئیس اسبق پوهنځی تعلیمات اختصاصی خاطره‌های زنده‌گی شان را که با آمرصاحب مسعود سپری کرده بودند، یاد آورشده وافزودند: شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی، نه تنها مهارت جنگی داشت؛ بلکه در راستای تعلیم وتربیه ورشد فرهنگ ودانش نیز تلاش ‌می کرد. بعداً قدریه یزدان پرست درطی سخنان شان گفتند: انکار از قهرمانی شهید احمد شاه مسعود انکار از انسانیت است. سپس محمد یونس قانونی درمورد افکار سیاسی،اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعودصحبت‌های همه جانبه نمودند. ومولانا حبیب الرحمن سیاف به نوبه خود در مورد فضیلت شهدای راه حق از دیدگاه قرآن صحبت نمودند؛ دراخیر محفل با دعائیۀ خیر توسط استاد عبدالقدوس مظهری خاتمه یافت.

روز سه شنبه مؤرخ 21 سنبله سال روان، محفل بزرگداشت از هفتۀ شهدا وتجلیل از شانزدهمین سالروز شهادت احمد شاه مسعودقهرمان ملی درتالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی برگزار گردید.

در این محفل، محمد یونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری اسبق افغانستان، محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا، قدریه یزدان پرست کمشنرحقوق بشر، مولانا حبیب الرحمن سیاف فرزند ارشد استاد عبدالرب رسول سیاف، پوهنمل دکتور ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون، هیأت رهبری پوهنتون، استادان، مهمانان ومحصلان حضور داشتند.