محفل توزیع سرتیفکیت های اکادمی نیتورکینگ سیسکو -

محفل توزیع سرتیفکیت های اکادمی نیتورکینگ سیسکو

روز شنبه مورخ 7سنبله سال روان، محفل توزیع سرتیفکیت های اکادمی نیتورکینگ سیسکو در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه ی شهید استاد ربانی دایر گردید.

دراین محفل  پوهنمل دکتور ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه ی شهید استاد ربانی، پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی، دوکتور سلیم ساعی استاد پوهنتون کابل و مسؤول پروگرام های آموزش اکادمی سیسکو در افغانستان، پوهندوی صدیق الله بارکزی رئیس پوهنځی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی، استادان و محصلان حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیات چندازکلام الله مجید آغازگردید، به تعقیب آن پوهنمل دکترذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون ضمن سخنان خویش فرمودند: که عصر حاضرعصر تکنالوژی است وکسانی که با تکنالوژی همراه است، میتوانند جامعه را نجات بخشند واز محصلان خواست که تکنالوژی را در راست های ارزش های فرهنگی جامعه بکار ببرند. متعاقباً پوهنوال غلام دستگیر خاورین ضمن تبریک گفتن برای محصلانی که برنامه سیسکو را فرا گرفته اند، آرزوی موفقیت های بیشتر در تمام عرصه های زنده گی برای شان استدعا نمودند. سپس دوکتورسلیم ساعی روی اهمیت و ارزش پوهنځی کپیوترساینس و اکادمی سیسکو داشته های شان را ایراد فرموند.

پس از آن پوهندوی قربانعلی فروغ آمر دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی روی برنامه های آموزشی اکادمی سیسکو و روری تاریخچه آن در افغانستان صحبت نمودند. بعداً پوهندوی صدیق الله بارکزی طی سخنان خویش از محصلان خواست که تلاش نموده تا برنامه های نیتورکینگ سیسکو را فرا بگیرند. در اخیر با اهدای سرتیفکیت ها برای محصلان صنوف چهارم دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی محفل پایان یافت.