هیأت رهبری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی -

هیأت رهبری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

صمیمانه ترین تبریکات وتمنیات خویش ‌را به مناسبت عید سید اضحی به مقام محترم جمهوری اسلامی افغانستان، ریاست محترم اجرائیه، قوای ثلاثه مملکت، کادر علمی واداری پوهنتونهای کشور، هموطنان عزیز وکافۀ ملت مسلمه تبریک وتهنیت گفته؛ ازبارگاه ایزد منان استدعا می نماید تا این عید پی‌آمد خیر وسعادت را برای شان درقبال داشته باشد.

 ایام به کام تان باد

 

با احترام

هیأت رهبری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی