برنامه ظرفیت سازی پوهنتون ها -

برنامه ظرفیت سازی پوهنتون ها

روز یکشنبه مورخ 5 سنبله سال روان، برنامه ظرفیت سازی پوهنتون ها با همآهنگی وزارت محترم تحصیلات عالی که از دوسال قبل آغاز گردیده است؛ شامل تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی افغانستان میگردد. این برنامه تحت ریاست ضیاإلاسلام شیوا عملاً در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی با حضور داشت هیأت رهبری پوهنتون و محصلان عزیز آغاز گردید. برنامه بطور دوامدار در این پوهنتون فعالیت خواهد نمود.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد؛ پس  از پخش سرودملی، دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، با سخنان عالمانه شان برنامه را زینت بخشید. پس از آن ضیاإلاسلام شیوا رئیس موسسه تعلیمی مدیریت و رهبری، در مورد سلوک و اخلاق سازمانی توضیحات لازم ارائه نمودند.

قابل ذکر است که در طی ماه جاری موضوعات زیر از سوی موسسه تعلیمی مدیریت و رهبری ارائه می گردد.

1-    سلوک و اخلاق سازمانی

2-    مدیریت و رهبری

3-    و پروپوزل نویسی