تجلیل از فصل بهار و زنده شدن طبیعت -

تجلیل از فصل بهار و زنده شدن طبیعت

انجمن ادبی چتر سبز دیپارتمنت زبان و ادبیات دری پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی به روز سه شنبه مورخ 22  حمل 1396 با برگذاری محفل ادبی از بهار 1396 تجلیل نمودند.

محفل با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز و سپس دوکتور ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در رابطه به فصل بهار و زنده شدن طبیعت از زاویه شعر و ادب صحبت نمودند و متعاقباٌ پوهندوی عادله انوری آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات دری به نمایندگی انجمن ادبی چتر سبز، پیرامون محفل صحبت نمود.

در این محفل اعضای انجمن  چتر سبز با خوانش  اشعار شان استعداد های شان را به نمایش گذاشتند و جمعی از محصلان در بخش مشاعره شرکت نمودند. در پایان محفل، محصلان در طی نمایشنامه یی موارد نا خوش آیند فرهنگ جامعه را نقد نمودند.

محفل با صحبت های پوهنوال فصل الحق فضل معاون امور محصلان پوهنتون پایان یافت ایشان فرمودند که در چنین شرایطی برگزاری همچو محافل در رشد و تقویت استعداد های نهفته محصلان موثر بوده، امید وارم بازهم شاهد برگزاری چنین محافل باشیم.