افتتاح مرکز ملی تحقیقاتی واستراتیژی آموزشی -

افتتاح مرکز ملی تحقیقاتی واستراتیژی آموزشی

مرکز ملی تحقیقات واستراتیژی آموزشی در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی روز چهارشنبه مورخ 4 اسد سال روان طی محفلی افتتاح  و با حضورداشت سرپرست وزارت تحصیلات عالی محترم دوکتور عبداللطیف روشان، دوکتوراحمد سیر مهجور معین مالی وا داری، پوهنوال امان الله فقیری مشاور ارشد وزارت، پوهندوی سید فرهاد شهیدزاده رئیس عمومی انسجام امور اکادمیک، محمد داؤد شایق رئیس تفتیش، پوهنوال محمدسعید کاکړ رئیس پوهنتون پولیتخنیک کابل، دوکتورچندراپا رئیس انستیتوت چرا شیری، هیآت رهبری پوهنتون، استادان، کارمندان ومهمانان تدویر گردید.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط استاد محمد یاسین فاضل آغاز شد، پس از پخش سرود ملی، رئیس پوهنتون دوکتور ذبیح الله اسدی تشریف آوری مهمانان را در این محفل خیر مقدم گفته و در جریان سخنان شان افزودند: موجودیت مرکزتحقیقات به عنوان یک اصل در تمام نهادهای علمی واکادمیک یک امرضروری است؛ اما تحقیق نهادینه و بنیادی تا اکنون متآسفانه که در اینجا وجود نداشت، ما می‌خواهیم با ایجاد این مرکز، تحقیق را بنیادی بسازیم.

 این مرکز به کمک مالی شماری از پوهنتون های خصوصی و دولتی واستادان ساخته شده است.

متعاقباً محترم دوکتور چندراپا از کشور دوست هندوستان، گفتند: ما مردم هند و افغانسان بخشی از تمدن قدیم هستیم که فرهنگی را بنام هندوآریایی داریم، مردم هندوستان در هر شرایط در کنار مردم افغانستان خواهد بود؛ اولویت های ما دردوستی و روابط مان، آموزش و پرورش می باشد که این گفته مانرا با اشتراک در این محفل، تحقق بخشیدیم. وی افزود که فراگرفتن زبان انگلیسی یک نیاز زمان است. درفرستادن استادان زبان انگلیسی ایشان همکاری می نمایند. وی علاوه نمود: من با دوکتور ذبیح اسدی یک تفاهمنامه امضاء می کنم که مدت یکسال مصارف این مرکز را خواهم پرداخت.

سپس محترم وزیرصاحب دوکتور عبداللطیف روشان در جریان سخنان شان فرموند: تحقیقات را در بعضی پوهنتون ها هم تشویق نموده وهم باید اجباری ساخت، این کار را در قدم نخست از محصلان باید شروع کرد و آن هم  با مونوگراف ویا تیزس ماستری شان تا باشد از سرقت های علمی، ادبی و تحقیقی جلوگیری شود. موصوف افتتاح این مرکز را یک گام مؤثر در عرصۀ آموزش و پرورش دانست و وعده سپرد که در طول 5 الی10سال آینده نوآوری های چشم گیری در عرصۀ آموزش و پرورش خواهیم داشت.